Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 10 november 2021

Senast ändrad: 01 april 2022

Fakultetsnämndens möte inleddes med möte tillsammans med programstudierektorer vid LTV, samt utbildningsledare och programnämndsordföranden vid samtliga fakulteter.

Dekan och prodekan sammanfattade: Det var många intressanta erfarenheter som delades och nya tankar som föddes. Det handlar om att ta tillvara kompetensen från alla fakulteter inom SLU för att utveckla kvaliteten i utbildningarna. Utveckling av utbildningar ger också möjlighet att utveckla nya ämnesområden för forskning, vid nya möten mellan olika discipliner. Ett strålande exempel är programmet Forest and Landscape som startade i höstas.

Beslut högre anställningar

  • Utseende av sakkunniga vid anställning av professor i företagsutveckling och innovation (IMS)
  • Utlysning av anställning som biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning socialt entreprenörskap (IMS)

Anslagsfördelningsprinciperna för 2022

Fakultetsnämnden har fattat beslut om de principer som ska gälla för anslagsfördelningen för 2022. Därefter fattar dekanen beslut om anslagsfördelningen och detaljerna i denna i enlighet med de principer som fastställts av fakultetsnämnden.

Se beslutsdokumentet Principer för anslagsfördelning 2022, LTV-fakulteten.

Examinationsrätt

Beslutades om hur examinationsrätter tilldelas LTV-fakultetens institutioner.

Fakultetens ämnesområden

Förberedande diskussion om översyn av ämnesområden. Beslutades att en översyn av ämnesområdena vid LTV-fakulteten ska genomföras inför fakultetsnämndens beslut om anslagsfördelningsprinciper för 2023.

Verksamhetsplan för den nya strategin

Förberedande diskussion inför beslut om verksamhetsplan för den nya strategin. Nästa steg är att ta in synpunkter från prefektgruppen (24-25 nov) inför framtagandet av ett beslutsdokument för decembermötet i FN.

 

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044