Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 1 september 2021

Senast ändrad: 01 april 2022

Vid mötet presenterades bland annat tre olika verksamheter vid fakulteten; Forskningskommunikation@LTV, SLU Landskap och SLU Horticultur.

Kompetensförsörjning befintliga eller nya resurspersoner

Förslag att tilldela Emma Butler, institutionen för stad och land 300 tkr per år i tre år fr o m 2021 inom ramen för fakultetens strategiska satsning för kompetensförsörjning bifalldes.

Mötestider för fakultetsnämnden 2022 beslutades enligt följande:

2022-01-26, kl 12.30-16.30

2022-03-02, kl 12.30-16.30

2022-04-06, kl 12.30-16.30

2022-05-11, kl 12.30-16.30

2022-06-08, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, heldag

2022-08-31, kl 12.30-16.30

2022-10-05, kl 12.30-16.30

2022-11-09, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/PN, förmiddag

2022-12-14, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

Verksamhetsplan 2022-2025

Presenterades lägesrapport för fakultetens verksamhetsplan 2022-25 som ska beslutas om i nämndens decembermöte (14/12). Förslag med punkter som identifierats som särskilt relevanta för fakulteten är ute på remiss i verksamheten för tillfället.

Anslagsfördelningsprinciper 2022 – utrymme för strategiska satsningar

Fakultetsekonom Andreas Gustavsson Fredlund presenterade anslagsfördelningsprinciperna.

Presentation av projektet Forskningskommunikation @LTV

Ida Andersson presenterade resultat och framtidsplaner för projektet. Nämnden uttryckte sitt stöd för en fortsättning av projektet, med början 2022, när nuvarande projekt avslutas.

Presentation av SLU Landskap och SLU Hortikultur

Caroline Dahl (SLU Landskap) Sara Spendrup (SLU Hortikultur) informerade om respektive verksamhet och den framtida utvecklingen av de två plattformarna diskuterades.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044