Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 7 april 2021

Senast ändrad: 27 april 2021

Vid detta extrainsatta fakultetsnämndsmöte avhandlades främst tre beslutspunkter.

 

Ledamöter i hörandeförsamlingen för utseende av prorektor

I den pågående processen för att utse prorektor från den 1 januari 2022 har universitetsstyrelsen den 18 mars 2021 beslutat om anställningsprofil och process (dvs. tidplan) för arbetet. Tidplanen utgår från att styrelsen ska utse prorektor den 17 juni.

En viktig del av processen för att utse ny prorektor är tillsättandet av en partssammansatt hörandeförsamling som är rådgivande till den av styrelsen utsedda rekryteringsgruppen.

Hörandeförsamlingen kommer att delta i en hearing (31 maj) med prorektorskandidaten/kandidaterna.

LTV-fakultetens institutioner har inkommit med namnförslag på ledamöter och personliga suppleanter till hörandeförsamlingen. Fakultetsnämndens beredande arbetsutskott har sedan bedömt namnen och lämnat ett samlat förslag till fakultetsnämnden. Beslutades enligt följande:

Kristina Karlsson Green, personlig suppleant Åsa Bensch
Ulla Myhr, personlig suppleant Vera Vicenzotti
Oleksiy Guzhva, personlig suppleant Martin Melin
Arne Nordius, personlig suppleant Aakash Chawade
Carola Wingren, personlig suppleant Anna Bengtsson

Remiss - Förändringar i programutbudet inför läsåret 2022/23

Diskuterades utbildningsnämndens förslag på förändringar i programutbudet inför läsåret 2022/23.
Beslutades att utse en arbetsgrupp bestående av dekanen, Josefine Andersen och Oleksiy Guzva, samt att uppdra åt arbetsgruppen att färdigställa remissvaret, baserat på fakultetsnämndens diskussion, och skicka in det till utbildningsnämnden senast den 30 april.

Samråd - ändrade behörighetskrav för det SLU-gemensamma mastersprogrammet Sustainable Food Systems (SFS)

Beslutades att stödja förslaget från programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk om ändring av förkunskapskraven i utbildningsplanen för masterprogrammet Sustainable Food Systems.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044