Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 5 maj 2021

Senast ändrad: 01 april 2022

Vid detta möte presenterade prefekt Christina Lunner Kolstrup verksamheten vid institutionen för människa och samhälle och utvecklingsledare Ramesh Vetukuri informerade om framtida satsningar i Biotronen.

Strategiska satsningar och prioriteringar mellan aktiviteter

Intresset för skicka in förslag på tvärvetenskapliga tematiska kraftsamlande katalysatorprojekt inom ramen för de strategiska satsningen på fakultetenen har varit över förväntan. För att möjliggöra finansieringen av fler tvärvetenskapliga projekt beslutade fakultetsnämnden att begränsa antalet förslag om kompetensförsörjning för befintliga eller nya resurspersoner som bifalls av fakultetsnämnden till två per institution.

Kompetensförsörjning befintliga eller nya resurspersoner

Beslutades att tilldela Anna-Karin Rosberg, Institutionen för biosystem och teknologi, Oleksiy Guzva, Institutionen för biosystem och teknologi, Geovana Mercado, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, och Magnus Ljung, Institutionen för människa och samhälle, med 300 tkr per år fr o m 2021 inom ramen för fakultetens strategiska satsning för kompetensförsörjning.

Utseende av valberedning för val av ny fakultetsnämnd för LTV-fakulteten

Beslutades att utse valberedning från och med 2021-05-05, dock längst till och med 2024-05-31, med ordförande och personliga suppleanter enligt följande:

  • Georg Carlsson, personlig suppleant Andrus Kangro
  • Sonja Trulsson, personlig suppleant Caroline Dahl
  • Anna Bengtsson, personlig suppleant Mats Gyllin
  • Stefan Sundblad, personlig suppleant Arne Nordius
  • Andrew Butler, personlig suppleant Ulla Myhr
  • Ramesh Vetukuri, personlig suppleant Therese Bengtsson
  • Kristina Karlsson Green, personlig suppleant vakant

Utlysning av anställning

Beslutades om förslaget av utlysning av anställning som professor i företagsutveckling och innovation (IMS).

Riskanalys LTV-fakulteten

Fakultetshandläggare Denis Avdic presenterade underlag för riskanalys för LTV-fakulteten.

Projektet ”Forskningskommunikation@LTV”

Kommunikatörerna Ida Andersson och Camilla Zakrisson Juhlin rapporterade om projektets status. Mer information finns på denna sida.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044