Samlade notiser från LTV:s fakultetsnämnd

Senast ändrad: 15 oktober 2021
Illustration staplade böcker

Här finner du länkar till de nyhetsnotiser från LTV:s fakultetsnämnd som publicerats.

 

Fakultetsnämndsmöten under 2021

Möte 3 februari

Möte 10 mars

Möte 7 april

Möte 5 maj

Möte 16 juni

Möte 1 september

Möte 6 oktober

Möte 10 november

Möte 15 december

 

Fakultetsnämndsmöten under 2020

Möte 5 februari

Möte 11 mars

Möte 15 april

Möte 20 maj

Möte 2 september

Möte 7 oktober

 


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044