Samlade protokoll från LTV:s fakultetsnämnd

Senast ändrad: 21 november 2022
Illustration staplade böcker

Här finner du länkar till protokoll från LTV:s fakultetsnämnd.

 

Fakultetsnämndsmöten under 2022

26 januari

2 mars

6 april

11 maj

8 juni

31 augusti

5 oktober

9 november


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044