Mötesöversikt LTV

Senast ändrad: 30 maj 2022

Möten och evenemang för LTV-fakulteten av fakultetsgemensam karaktär eller fakultetsgemensamt intresse listas här. Syftet är att underlätta planering och undvika krockar. För detaljerad information gå till webbplatsen för mötesorganet eller evenemangsinformationen i SLU:s kalendarium. Reservation för ändringar och skrivfel!

Förklaring till förkortningar finns längst ner på sidan.

2022

Januari

18 Seminarium erfarna doktorandhandledare, kl 13–16

20 Prefektmöte

26 Fakultetsnämnd, kl 12.30–16.30

Februari

9 PN-LT, kl 13–16.30 (zoom)

10 FUN-LTV, kl 13–16

25 Prefektmöte

Mars

2 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

23 PN-LT, 13–16.30 (zoom)

25 Prefektmöte

April

6 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

20 FUN-LTV, kl 13–16

22 Prefektmöte

26 Docentföreläsningar

Maj

4 PN-LT, kl 9–16 (Alnarp)

11 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

Juni

8 PN-LT, kl 13–16.30 (zoom)

8 Fakultetsnämnd, kl 10.00–16.00, gemensamt möte FN/prefekter, heldag

9 FUN-LTV kl. 9.00–12.00

9 DN-LTV kl. 14.00–15.00

Juli

Augusti

26 DN-LTV kl. 10.00–11.00

31 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

September

14 PN-LT, 13–16.30 (zoom)

20 FUN-LTV kl. 9.00–12.00

Oktober

5 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

11 DN-LTV kl. 10.00–12.00

24 Docentföreläsningar hela dagen

26 PN-LT, kl 9–16 (Ultuna)

November

8 FUN-LTV kl. 9.00–12.00

9 Fakultetsnämnd, kl 10–16, gemensamt möte FN/PN, förmiddag

11 DN-LTV kl. 10.00–12.00

December

7 PN-LT, 13–16.30 (zoom)

7 DN-LTV kl.13.00–15.00

8 FUN-LTV kl. 9.00–12.00

14 Fakultetsnämnd, kl 10.00–16.00, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

2021

Oktober

5 Docentnämnd LTV, kl. 9.00–15.00

6 Fakultetsnämnd, kl 12.30–16.30

22 Prefektgrupp

27 Programnämnd landskap & trädgård, kl 9.00–16.30 på Ultuna

28 Forskarutbildningsnämnd LTV kl. 9.00–12.00

November

10 Fakultetsnämnd, kl 10.00–16.30, gemensamt möte FN/PN, förmiddag

11–12 Prefektgrupp

19 Disputation, institutionen för växtförädling kl.9

December

7 Docentnämnd LTV, kl. 9.00–15.00

8 Programnämnd landskap & trädgård, kl 13.00–16.30

8 Forskarutbildningsnämnd LTV kl. 8.30–12.00

15 Fakultetsnämnd, kl 10.00–16.30, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

15 Disputation, institutionen för biosystem och teknologi kl 14

17 Prefektgrupp

---

Återkommande/Löpande

Tisdagar kl. 14.00: Förhandling/information enligt MBL med personalorganisationerna. (kontakt HR-specialist Kristin Larsson)

Disputationer - se SLU:s kalendarium (kontakt fakultetshandläggare Lotta Malmborg)

Institutionernas informationsmöten:

AEM varje måndag 09.30
BT varje måndag 09.30–10.00
LAPF varje onsdag 9.30–10.00
VSB har möten onsdagar 9:00–10:00 varje jämn vecka
VF varje torsdag 9.00–9.30
SOL varje onsdag 10.00
SoU torsdag jämna veckor 9.30–10.30

Andra mötesdatum

Styrelsen

Utbildningsnämnden (UN)

Tidigare möten

2020

Januari

22 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Februari

11 Möte Forskarutbildningsnämnden LTV

Mars

18 Disputation, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

25 Möte Docentnämnden LTV och möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

April

16 Möte Forskarutbildningsnämnden LTV

22-23 SLU Landscape Days (Alnarp) (inställt)

29 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Maj

5 Docentföreläsningar, Alnarp

13 Möte Docentnämnden LTV

14 Disputation,institutionen för växtförädling

15 Disputation, institutionen för stad och land

27 Möte Docentnämnden LTV

Juni

3 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

8-12 International Symposium on Light in Horticulture - Light for Life, Malmö (inställt)

16 Möte Forskarutbildningsnämnden LTV

Juli

Augusti

26 LTV:s utbildningskonferens flyttad till 18/11 och 25/11 (se nedan)

September

2 Fakultetsnämnd, (2020-08-20, deadline materialinlämning) och disputation, institutionen för växtförädling

10 Möte Forskarutbildningsnämnden LTV (2020-09-01 deadline materialinlämning)

11 Prefektgruppen

18 Disputation, institutionen för växtskyddsbiologi

30 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Oktober

3 Doktorspromotion, Ultuna (inställd)

6 Docentföreläsningar

7 Fakultetsnämnd (2020-09-24, deadline materialinlämning)

14 Möte Docentnämnden LTV

16 Prefektgruppen och disputation, institutionen för växtförädling

21 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård och möte i Docentnämnden LTV

November

6 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV (2020-10-27, deadline materialinlämning)

11 Gemensamt möte Fakultetsnämnd/Programnämnd, förmiddag, (2020-10-29, deadline materialinlämning)

11 Disputation, institutionen för växtförädling

18, kl. 13- ca 16.  LTV:s utbildningskonferens del 1, En jämställd utbildning– hur kan vi tänka och vad kan vi göra?

20 Prefektgruppen

25, kl. 13- ca 16.  LTV:s utbildningskonferens del 2, En jämställd utbildning– hur kan vi tänka och vad kan vi göra?

December

2 Möte Docentnämnden LTV

9 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

9 Möte Forskarutbildningsnämnden LTV (2020-12-01, deadline materialinlämning)

15 Disputation, institutionen för biosystem och teknologi kl 14

16 Gemensamt möte Fakultetsnänmnd/prefekter, förmiddag (2020-12-03, deadline materialinlämning)

18 Prefektgruppen

2019

Januari

4 Deadline mtrl AU-LTV

16 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott

16 Gemensamt möte prefekter & ämnesansvariga vid LTV (Malmö universitet, kontakt Ida Andersson)

17 Deadline mtrl FN-LTV

23 Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

25 Möte prefektgrupp LTV

23 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

30 Möte Fakultetsnämnd LTV

31 Disputation, institutionen för stad och land

Februari

1 Deadline mtrl AU-LTV

5 Seminarium: Ägarskifte i företaget (Kompetenscentrum företagsledning/SLU Partnerskap Alnarp)

7 Landskapsingenjörsdagen

12 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott

13 Möte GUS (Grundutbildningssamordningsorgan för utbildningar i  Alnarp och/eller på  LTV-fakulteten)

13 Lärarlunch

14 Seminarium: Räcker pengarna? (Kompetenscentrum företagsledning/SLU Partnerskap Alnarp)

21 Deadline mtrl FN-LTV

26 Framtidens Städer - På Landet? Inspirationslunch med VentureLab!

27 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (heldagsmöte)

28 Värt att veta vid SLU i Alnarp: "Vart tar alla insekter vägen?" Mattias Larsson

Mars

1 Deadline för ansökan om antagning som docent (kontakt DN-LTV@slu.se)

1 Möte prefektgrupp LTV

Docentföreläsningar, Alnarp (kontakt DN-ltv@slu.se)

6 Möte Fakultetsnämnd LTV

Öppet Hus, Uppsala

13 Öppet Hus, Alnarp

14 FRAMTIDSPLATTFORMS-MINGEL och lansering av SLU:s Framtidslabb

15 Deadline mtrl AU-LTV

15 Möte Lika villkorsutskott LTV

15 Möte Regionala arbetsmiljökommittén Alnarp

20 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV

20 Forskningslunch - Rickard Eksten, Brussels representative/Senior EU Policy Officer för Lärosäten Syd

26 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott

27 Lärarlunch

27 Stormöte: Fördubblingsprojektet fortsätter!, Alnarp

28 Möte Docentnämnd LTV

28 Deadline mtrl FN-LTV

28 Värt att veta vid SLU i Alnarp: Åsa Grimberg

April

3 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

3 Forskningslunch - Open Science, Possibilities and Challenges at SLU, Tomas Lundén och Jenny Casey Eriksson, SLU-biblioteket

3 Rektors prefektmöte - Ultuna

4 Möte prefektgrupp LTV

4 Publika parker och stadsrum 2019, Malmö

10 Möte Fakultetsnämnd LTV (Ultuna)

10 Doktorand/handledarlunch - The meaning of the doctoral learning outcomes - how to interpret them and make them individual

11 Värt att veta vid SLU i Alnarp: "Laga lagrad lök - ett tårdrypande föredrag" Lars Mogren

24 Lärarlunch

24-25 SLU Landscape Days (Ultuna)

26 Landskapsarkitekturdagen

26 Disputation, institutionen för växtskyddsbiologi

26 Deadline mtrl AU-LTV

Maj

2 Möte prefektgrupp LTV

6 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV

7 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott

8 Möte GUS (Grundutbildningssamordningsorgan för utbildningar i  Alnarp och/eller på  LTV-fakulteten)

8 Lärarlunch

9 Deadline mtrl FN-LTV

9 Värt att veta vid SLU i Alnarp: "Landskapet, leken och långsiktigheten: Vad säger barnen?" Märit Jansson

10 Professorsinstallation (Alnarp)

15 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

17 Deadline mtrl AU-LTV

17 Disputation, institutionen för växtskyddsbiologi

22 Möte Fakultetsnämnd LTV

22 Möte Docentnämnd LTV

23 Lärarlunch EPU

24 Disputation, institutionen för växtförädling

24 Disputation, institutionen för växtförädling

24 Möte Lika villkorsutskott LTV

24 Möte Regionala arbetsmiljökommittén Alnarp

25 Fascination of Plants Day in Lund Botanical Gardens

27 Workshop on career planning and research funding

28 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott

29 Disputation, institutionen för växtskyddsbiologi

29 Möte prefektgrupp LTV

29 Läsårsavslutning & Thesis Day

30 Deadline mtrl FN-LTV

2018

Januari
12 Deadline mtrl AU-LTV
17 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
23 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
24 Alnarpskonferensen
25 Administrativt dialogmöte
25 Deadline mtrl FN-LTV
25 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV
26 Möte Prefektgrupp LTV
31 Möte Docenntämnd LTV
31 Lärarlunch

Februari
1 Landskapsingenjörsdagen
2 Disputation, institutionen för växtförädling
7 Möte Fakultetsnämnd LTV
14 Möte GUS (Grundutbildningssamordningsorgan för utbildningar i  Alnarp och/eller på  LTV-fakulteten)
14 Forskningslunch "Pivot - ett verktyg för att hitta forskningsfinansieringsmöjligheter" (kontakt Tomas Österman)
16 Deadline mtrl AU-LTV
27 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott

Mars
1 Deadline mtrl FN-LTV
1 Deadline för ansökan om antagning som docent (kontakt DN-LTV@slu.se)
2 Möte Prefektgrupp LTV
2 Möte Lika Villkorsutskott LTV
7 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
8 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV
9 Öppet Hus, Alnarp
9 Möte Regionala Arbetsmiljökommittén Alnarp
14 Möte Fakultetsnämnd LTV
20 Möte Docentämnd LTV
21 Möte GUS (Grundutbildningssamordningsorgan för utbildningar i  Alnarp och/eller på  LTV-fakulteten)
23 Deadline mtrl AU-LTV

April
3 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
4 Forskningslunch "SLU Urban Futures - introduktion av en av SLU:s framtidsplattformar" (kontakt Tomas Österman)
5 Deadline mtrl FN-LTV
6 Möte Prefektgrupp LTV
11 Docentföreläsningar, Alnarp
18 Möte Fakultetsnämnd LTV, Ultuna
19 Möte stipendiekommttén för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen i Alnarp (lärarnas stipendier)
20 Landskapsarkitekturdagen 2018 - Divide Cross & Connect
24 Rektors prefektmöte, Ultuna
24 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV
25-26 SLU LANDSCAPE Days, Ultuna
27 Deadline mtrl AU-LTV

Maj
2 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (heldag)
4 Möte stipendiekommttén för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen i Alnarp (studenternas stipendier)
4 Möte Prefektgrupp LTV
4 Möte Lika Villkorsutskott LTV
8 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
9 Möte GUS (Grundutbildningssamordningsorgan för utbildningar i  Alnarp och/eller på  LTV-fakulteten)
10 Deadline mtrl FN-LTV
17 Gemensam medarbetardag hela universitetsadministrationen
18 Deadline mtrl AU-LTV
23 Möte Fakultetsnämnd LTV
24 Möte Docentämnd LTV
25 Möte Regionala Arbetsmiljökommittén Alnarp
29 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
30 Läsårsavslutning, Alnarp (kontakt Boel Sandskär)
31 Deadline mtrl FN-LTV

 Juni
4 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV
5 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
13 Möte Fakultetsnämnd LTV (heldag, gemensamt med Prefektgrupp LTV)
19 Möte Docentnämnd LTV

Juli

Augusti
10 Deadline mtrl AU-LTV
22 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
22 Fakultetsdag LTV (kontakt Annamia Olvmyr)
23 Deadline mtrl FN-LTV
29 Utbildningskonferens Alnarp och LTV-fakulteten (kontakt Boel Sandskär)
30 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
31 Möte Prefektgrupp LTV

September
5 Möte Fakultetsnämnd LTV
12 PlantLink Day (Lund)
14 Deadline mtrl AU-LTV
14 Möte Lika Villkorsutskott LTV
14 Möte Regionala Arbetsmiljökommittén Alnarp
15 Deadline för ansökan om antagning som docent (kontakt DN-LTV@slu.se)
19 Konferens Food and Cities (kontakt Bengt Persson)
25 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
26 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
27 Deadline mtrl FN-LTV

Oktober
1-2 Möte Prefektgrupp LTV (lunch till lunch)
4 Hedersdoktorsföreläsning, Alnarp (preliminärt)
4 Möte Docentnämnd LTV
5 Hedersdoktorsföreläsningar, Ultuna
6 Doktorspromotion, Ultuna
9 Docentföreläsningar, Alnarp
10 Möte Fakultetsnämnd LTV
11 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV
11-13 Konferens IPPS2018 (kontakt Sara Kyrö Wissler)
17 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
17-18 SLU Landscape Days, Alnarp
24-25 NordPlant Kickoff, Helsingfors
26 Möte Prefektgrupp LTV
19 Deadline mtrl AU-LTV
30 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
30-31 Rektors prefektmöte
31 Forskningslunch (kontakt Tomas Österman)

November
1 Deadline mtrl FN-LTV
8 SLU:s styrelse har möte i Alnarp
8 Möte Docentnämnd LTV
14 Möte Fakultetsnämnd LTV (FM gemensamt möte med PN-LT)
14 Branschdag Trädgård
16 Deadline mtrl AU-LTV
21 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård
22 Lantmästardagen
27 Möte Fakultetsnämnd LTVs arbetsutskott
29 Deadline mtrl FN-LTV
30 Möte prefektgrupp LTV

December

4-5 Utbildning för den nyvalda fakultetsnämnden

7 Ortsforum med NOR (Alnarp)

12 Möte Fakultetsnämnd LTV (halvdag, gemensamt med Prefektgrupp LTV)

12 Disputation, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

13 Möte Forskarutbildningsnämnd LTV

14 Möte Lika Villkorsutskott LTV

14 Möte Regionala Arbetsmiljökommittén Alnarp

17 Möte Docentnämnd LTV

19 Möte Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

19 Julfika och föreläsning om historiska julbord och framtida julmat (SLU-biblioteket Alnarp)

2017

Januari
13 Möte Prefektgrupp LTV
13 Deadline mtrl AU-LTV
18 Möte PN-LT
19 Möte Adm-dialog
19 Månadsfika för LTV-kansliet
19 Möte DN-LTV
23 Möte AU-LTV
24 Möte FUN-LTV
25 Alnarpskonferensen
26 Deadline mtrl FN-LTV
26 Möte FLAG

Februari
2 Landskapsingenjörsdagen
8 Möte FN-LTV
15 Möte GUS
17 Deadline mtrl AU-LTV
22 Möte PN-LT

Mars
1 Möte AU-LTV
2 Deadline mtrl FN-LTV
2 Möte FUN-LTV
2 Möte Adm-dialog
3 Möte Prefektgrupp LTV
3 Möte RAK + LV-LTV
9 Deadline för ansökan om antagning som docent (kontakt Lena Holm)
13 Möte LFN-LTV
15 Möte FN-LTV (gemensamt möte med PN-LT)
17 Öppet Hus
17 Möte FLAG
22 Möte PN-LT
24 Deadline mtrl AU-LTV
29 Möte GUS
31 Professorsinstallation, Ultuna
31 Möte Prefektgrupp LTV

April
4 Möte FUN-LTV
5 Möte AU-LTV
5 Möte DN-LTV
5 Möte Adm-dialog
5 Möte LFN-LTV
6 Möte LFN-LTV
6 Rektors prefektmöte
13 Deadline mtrl FN-LTV
19 Möte PN-LT
19 Möte FLAG
21 Landskapsarkitekturdagen
26 Möte FN-LTV (Ultuna, heldagsmöte)
26 Agroecology Day 2017

Maj
3 Möte Adm-dialog
5 Deadline mtrl AU-LTV
9 Möte FUN-LTV
10 Möte GUS
12 Möte Prefektgrupp LTV
15 Möte FLAG
16 Möte AU-LTV
18 Deadline mtrl FN-LTV
19 Docentföreläsningar, Alnarp
19 Möte RAK + LV-LTV
20 Fascination of Plants Day (kontakt Erik Alexandersson)
24 Möte PN-LT
30 Läsårsavslutning (kontakt Boel Sandskär)
31 Möte FN-LTV

Juni
8 Möte DN-LTV
12 Möte FUN-LTV
13-15 FALF:s nationella arbetslivskonferens, Alnarp (kontakt Peter Lundqvist)
14 Möte FLAG
15 Möte Prefektgrupp LTV (gemensamt möte med FN-LTV)

Juli -

Augusti
4 Deadline mtrl AU-LTV
15 Möte AU-LTV
17 Deadline mtrl FN-LTV
17 Möte DN-LTV
23-24 Utbildningskonferensen 2017 (SLU-gemensam)
24 Möte FLAG
25 Möte PN-LT
29 Möte FUN-LTV
30 Möte FN-LTV
31 Möte Adm-dialog

September
1 Möte Prefektgrupp LTV
8 Deadline mtrl AU-LTV
13 Möte GUS
15 Deadline ansökan om antagning som docent HT 2017
15 Docentföreläsningar, Alnarp
18 SLU 40 år - SLU:s historik och vägval under 40 år (Alnarp)
19 Möte AU-LTV
20 SLU 40 år - SLU-dag för medarbetare (Alnarp)
21 Deadline mtrl FN-LTV
21 Möte FLAG
22 Forskning till marknad, Alnarp (kontakt SLU Holding)
24 SLU 40 år - Trädgårdsodlingens dag (Alnarp, kontakt Anette Neldestam Larsson)
27 Möte PN-LT

Oktober
2 Möte FUN-LTV
4 Möte FN-LTV (heldagsmöte, Ultuna)
4 PlantLink Day 2017, Alnarp
4 Lärarlunch
5 Hedersdoktorsföreläsningar, Alnarp
5 Möte Adm-dialog
6 Hedersdoktorsföreläsningar, Ultuna
7 Doktorspromotion, Ultuna
11 Karriäreftermiddag för studenter, Alnarp
11 Lärarlunch
13 Deadline mtrl AU-LTV
13 Möte Prefektgrupp LTV
17 Möte DN-LTV
17-18 Rektors prefektmöte
18 Möte PN-LT
18 Forskningslunch
18-19 SLU LANDSCAPE Days, Alnarp
19 Möte FLAG
25 Möte AU-LTV
24 Trädgårdskonferens i Linköping
25 Möte GUS
25 Lärarlunch
26 Deadline mtrl FN-LTV

November
1 Deadline ansökan "Call For Ideas" SLU Landscape
1 Lärarlunch
8 Möte FN-LTV
8 Lärarlunch
8 SLU:s styrelse har möte i Alnarp
9 Möte FUN-LTV
9 INSTÄLLT Docentföreläsning, Alnarp
15 Möte PN-LT
15 Branschdag trädgård
15 Lärarlunch
16 Möte Adm-dialog
16-17 Agro Forestry 2017
17 Deadline mtrl AU-LTV
22 Lärarlunch
23 Lantmästardagen
23 Forskarutbildningsdag, Ultuna och Alnarp
24 Disputation, institutionen för biosystem och teknologi
28 Möte AU-LTV
29 Möte GUS
29 Lärarlunch
30 Deadline mtrl FN-LTV

December
1 Disputation, institutionen för växtförädling
4 Rektors ledningsråd har möte i Alnarp
6 Lärarlunch
7 Gemensamt möte prefekter & ämnesansvariga vid LTV (kontakt Ida Andersson)
8 Ortsforum med NOR, Alnarp
12 Möte FUN-LTV
13 Möte FN-LTV (gemensamt möte med Prefektgrupp LTV)
20 Forskningslunch "Överblick av forskningsfinansieringen i Europa: Vad kan Grants Office göra för dig!" (kontakt Tomas Österman)

2016

Januari
13 Möte PN-L&T
19 Deadline mtrl AU-LTV
25 Möte LFN-LTV
27 Alnarps Jordbruks- och trädgårdskonferens
27 Möte GUS
28 Möte DN-LTV
28 Möte AU-LTV
28 Deadline mtrl FN-LTV
29 Möte Prefektgrupp LTV

Februari
2 Möte Adm-dialog
3 Olikheter ger styrka – om hur du ökar din anställningsbarhet (kontakt Catherine Kihlström)
4 Lingdagen
5 Deadline mtrl AU-LTV
10 Möte FN-LTV
11 Möte FUN-LTV
11 Workshop om delat/gemensamt ledarskap (kontakt Kristin Larsson)
11 Formas informerar om öppna utlysningen 2016, Alnarp (kontakt Tomas Österman)
16 Möte AU-LTV
17 Möte PN L&T
18 Möte Prefektgrupp LTV
18 Deadline mtrl FN-LTV
19 Möte LV-LTV

Mars
1 Deadline ansökan om antagning som docent VT 2016
2 Möte FN-LTV (Ultuna)
2 Forskningslunch- presentation av Plant Link (kontakt Tomas Österman)
8 Möte Adm-dialog
9 Möte PN L&T (reservtid)
11 Öppet hus
11 Möte RAK
11 Handledarlunch/doktorandlunch "To succeed with a project: finding the way through your - or your groups -  specific wilderness" (kontakt Cecilia Alsved)
16 Möte FLAG
21 Möte LFN-LTV
25 Deadline mtrl AU-LTV
30 Möte GUS
30 Möte FUN-LTV

April
1 Möte Prefektgrupp LTV
5 Rektors prefektmöte
7 Deadline mtrl FN-LTV
7 Möte Adm-dialog
8 Möte FLAG
8 Möte AU-LTV
13 Möte PN L&T
18 Möte LFN-LTV
19 Möte LFN-LTV
20 The Agroecology Day 2016
21 Möte Prefektgrupp LTV (med FN-LTV)
21-22 Möte FN-LTV
22 Landskapsarkitekturdagen
25 Möte DN-LTV
28 Möte Adm-dialog
29 Deadline mtrl AU-LTV

Maj
3 Möte DN-LTV
3 Möte FLAG
10 Möte AU-LTV
11 Möte PN L&T
11 Workshop i undervisning för hållbar utveckling för kursansvariga, Alnarp (kontakt UPC)
12 Möte Prefektgrupp LTV
12 Deadline mtrl FN-LTV
13 Möte LV-LTV
17 Möte FUN-LTV
20 Docentföreläsningar, Alnarp
23-27 ICE-3 Final Symposium
25 Möte FN-LTV
25 Möte GUS
26 Möte Adm-dialog
27 Ledningens genomgång miljöcertifiering Alnarpsområdet (kontakt Mats Svensson)

Juni
1 Forskningslunch - ”FoodKIC – en stor investering från EU inom livsmedelsområdet” (kontakt Tomas Österman)
2 Möte FLAG
3 Läsårsavslutning
7 Möte FUN-LTV
8 Möte PN L&T
9 Möte RAK
15 Invigning av den nationella genbanken i Alnarp
16 Möte DN-LTV
17 Möte Prefektgrupp LTV

Juli Inga möten

Augusti
12 Deadline mtrl AU-LTV
23 Möte AU-LTV
23-24 "The Chemical Side of SLU 3+" (kontakt Marie Bengtsson)
25 LTV-konferensen 2016
25 Deadline mtrl FN-LTV
26 Möte PN-LT
26 Möte DN-LTV

September
2 Möte Prefektgrupp LTV
2 Möte FLAG (preliminärt)
5 Möte inst. för växtförädling SUG (ledningsmöte)
6 Möte FUN-LTV
7 Möte FN-LTV
7 Workshop verksamhetsområde trädgård (kontakt Eva Johansson)
9 Deadline mtrl AU-LTV
13 Workshop i undervisning för hållbar utveckling för kursansvariga, Alnarp (kontakt UPC)
13 Möte LFN-LTV
14 Workshop: Skriva kursplaner i klarspråk, Alnarp (kontakt Kristine Kilså)
14 Möte GUS
14 Möte LFN-LTV
14 Månadsfika för LTV-kansliet
15 Möte FLAG
15 Deadline ansökan om antagning som docent HT 2016
20 Möte AU-LTV
21 Forskningslunch - "Vägval vid SLU – hur förändras ett universitet?" (kontakt Tomas Österman)
21 Möte PN-LT
22 Deadline mtrl FN-LTV
23 Introduktion för nyanställda - på engelska (kontakt Kristin Larsson)
28 International Afternoon (videosändning från Uppsala)
29 Möte Adm-dialog
30 Möte Prefektgrupp LTV
30 Möte RAK + LV-LTV

Oktober
4 Heldagsmöte strategi för FN-LTV & Prefektgrupp LTV
5 Möte FN-LTV
6 Hedersdoktorsföreläsningar, Alnarp
6 Möte DN-LTV
6 PlantLink-dagen
7 Hedersdoktorsföreläsningar, Ultuna
8 Doktorspromotion, Ultuna
11 Månadsfika för LTV-kansliet
13 Möte FLAG
14 Deadline mtrl AU-LTV
14 Certival i Alnarp
18 Möte FUN-LTV
19 Möte Adm-dialog
26 Möte GUS
26-27 SLU:s chefsnätverk, Alnarp
27 Möte AU-LTV
27 Deadline mtrl FN-LTV
28 Möte Prefektgrupp LTV
31 Möte inst. för växtförädling SUG (ledningsmöte)

November 
7 Invigning av nya Biotronen
7 Ledningsrådet har möte i Alnarp
8 SLU:s styrelse har möte i Alnarp
9 Möte FN-LTV (heldagsmöte)
10 Månadsfika för LTV-kansliet
11 Docentföreläsningar, Alnarp
14 Möte FLAG
16 Möte DN-LTV
16 Möte PN-LT, Ultuna (heldagsmöte)
17 Heldagsmöte strategi för ämnesansvariga m.fl.
18 Deadline mtrl AU-LTV
24 Möte Adm-dialog
24 Lantmästardagen 2016
29 Möte AU-LTV
30 Forskningslunch: "SITES - en infrastruktur för ekosystemforskning" föreståndare Anders Lindroth
30 Trädgårdslunch (kontakt Tomas Österman)
30 Branschdag trädgård

December
1 Deadline mtrl FN-LTV
2 Möte Prefektgrupp LTV
2 Möte RAK + LV-LTV
5 Möte inst. för växtförädling SUG (ledningsmöte)
7 Möte GUS
7 Ortsforum med NOR, Alnarp
8 Utvecklingsdag för all personal på LTV-kansliet
13 Möte FUN-LTV
14 Möte FN-LTV
15 Möte FLAG

2015

Januari 2015

12 Deadline mtrl AU-LTV/DR
14 Möte GUS
20 Informationsmöte om nya Biotronen
20 Möte AU-LTV + DR
21 Möte FUN-LTV
23 Möte Ledningsgrupp LTV
26 Möte Campusstöd
27 Jordbruks- och trädgårdskonferensen i Alnarp
28 Möte PN-L&T
29 Deadline mtrl FN-LTV

Februari

4 East Africa Symposium
4 Information om PAN till prefekter och andra chefer, Alnarp (kontakt Kristin Larsson)
4 Möte Studiesociala gruppen Alnarp
5 Landskapsingenjörsdagen
5-6 SLU:s chefsnätverk
11 Möte FN-LTV
11 Möte PN-L&T
25 Webbstuga Alnarp

Mars

1 Deadline ansökan om antagning som docent VT 2015
2 Möte Campusstöd
3 Deadline mtrl AU-LTV/DR
4 Möte GUS
6 Möte Ledningsgrupp LTV
6 Möte RAK
6 Möte LV-LTV
11 Möte DN-LTV
11 Ansökningskurs med fokus på Formas, del 1
11 SLU-bibliotekets workshop: Den svenska arbetsmarknaden
17 Möte AU-LTV + DR
18 Möte FUN-LTV
20 Öppet Hus
24 Rektors prefektmöte
25 Möte PN-L&T
25 Ansökningskurs med fokus på Formas, del 2 kl 9-12 (kontakt Anders Nilsson)
26 Deadline mtrl FN-LTV

April

8 Doktoranddag
8 Möte FN-LTV
8 SLU-biblioteket workshop: Olika referenshanteringsprogram – vilket passar mig?
10 Möte Ledningsgrupp LTV
15 Möte GUS
15 Möte Campusstöd
20 Möte Stipendiekommittén - lärarstipendier
22 The Agroecology Day 2015
23 SLU:s chefsnätverk
24 Landskapsarkitekturdagen
25 Forskningslunch: Copenhagen Plant Science Center (CPSC)
28 Deadline mtrl AU-LTV/DR

Maj

4 Möte Campusstöd
5 Möte Ledningsgrupp LTV
5 Möte LV-LTV
5 Möte DN-LTV
6 Möte FUN-LTV
6 Möte PN-L&T
6 SLU-biblioteket workshop: Kom igång med Zotero!
6 Handledarlunch
11 Möte DN-LTV
12 Möte AU-LTV + DR
12 Möte Stipendiekommittén – studentstipendier
20 Forskningslunch: Forskningens externfinansiering, möjligheter och utmaningar
20 Utbildningsnämndens utbildningskonferens
21 Deadline mtrl FN-LTV
22 Möte RAK
24 Alnarpsdagen
27 Möte GUS
27 Möte Campusstöd
27 Landskapslabbets dag

Juni

3 Möte FN-LTV
3 Möte PN-L&T
4 Möte Ledningsgrupp LTV
4 Riskanalysworkshop
10 FUN-LTV
17 Möte Campusstöd

Juli

Inga möten

Augusti

21 Deadline mtrl AU-LTV
25 Fakultetsdagen 2015
26 Utbildningskonferens 2015
27 Möte Campusstöd
28 Möte Ledningsgrupp LTV
28 Möte PN-L&T
31 Terminsstart
31 Miljöcert
31 Möte Adm-dialog

September
1 Möte AU-LTV+DR
2 Forskarlunch - "Vad säger din publikationslista? Workshop med utgångspunkt från docentnämndens arbete."
9 Möte FUN-LTV
10 Handledarlunch
10 Deadline mtrl FN-LTV
15 Deadline docentansökan HT15
16 Möte GUS
17 Restvärmekonferens, Alnarp
22 Möte LFN-LTV
23 Möte PN-L&T
23 Möte FN-LTV
23 Utbildning i hjärt-lungräddning (kontakt Mats Svensson)
24 Föreläsning för chefer om svåra samtal (kontakt Kristin Larsson)
25 Möte Ledningsgrupp LTV
25 Möte LV-LTV
28 Deadline mtrl DR
29 Möte DN-LTV
30 Möte RAK

Oktober
1 Hedersdoktorsföreläsningar, Alnarp
1 Seminarium om samverkan som karriärväg, Alnarp
1 Hearing: Hur kan humaniora och samhällsvetenskap vidareutvecklas inom SLU?, Alnarp
1 Annual PlantLink Day, Alnarp
2 Deadline mtrl AU-LTV
2 Hedersdoktorsföreläsningar, Ultuna
3 Doktorspromotion, Ultuna
6 Möte Adm-dialog
6 Möte DN-LTV
7 Inspirationsföreläsningar: Lika villkor för alla studenter?
8-9 SLU:s chefsnätverk
12-13 Rektors prefektmöte
13 Möte AU-LTV+DR
14 Möte FUN-LTV
14 Möte GUS
14-15 Möte RAK, Ultuna
21-22 SLU Landskap-dagar, Ultuna
21 Möte PN-L&T, Ultuna
22 Deadline mtrl FN-LTV
23 Möte Ledningsgrupp LTV
27 Möte LFN-LTV

November
2 Hearing av kandidater inför val till fakultetsnämnden
2-9 Val till fakultetsnämnden
3 Möte Adm-dialog
3 Utbildningsworkshop (preliminärt)
4 Möte FN-LTV
6 Docentföreläsningar, Alnarp
6 Möte CS
10 Möte DN-LTV
11 Möte PN-L&T
11 Möte RAK
11 Forskarlunch - "Presentation av KCF (Kompetenscentrum Företagsledning)"
13 Deadline mtrl AU-LTV
16 Deadline mtrl DR
18 Möte FUN-LTV
24 Möte AU-LTV+DR
25 Halvdagsmöte DR
25 LAPF institutionsdag
26 Lantmästardagen
27 Möte Ledningsgrupp LTV

December
2 Möte GUS
3 Deadline mtrl FN-LTV
3 Möte CS
4 Ortsforum med NOR, Alnarp
9 Möte DN-LTV
10 Möte Adm-dialog
16 Möte FN-LTV
16 Möte FUN-LTV
17 Möte Ledningsgrupp LTV

Förkortningar


Kontaktinformation