Mötesöversikt LTV

Senast ändrad: 14 november 2022

Möten och evenemang för LTV-fakulteten av fakultetsgemensam karaktär eller fakultetsgemensamt intresse listas här. Syftet är att underlätta planering och undvika krockar. För detaljerad information gå till webbplatsen för mötesorganet eller evenemangsinformationen i SLU:s kalendarium. Reservation för ändringar och skrivfel!

Förklaring till förkortningar finns längst ner på sidan.

2022

November

4 Prefektgrupp

8 FUN-LTV kl. 9.00–12.00

9 Fakultetsnämnd, kl 10–16, gemensamt möte FN/PN, förmiddag

11 DN-LTV kl. 10.00–12.00

December

1-2 Prefektgrupp (lunch-lunch)

7 PN-LT, 13–16.30 (zoom)

7 DN-LTV kl.13.00–15.00

8 FUN-LTV kl. 9.00–12.00

14 Fakultetsnämnd, kl 10.00–16.00, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

2023

Januari

Februari

1 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

1 PN-LT kl. 13.00–16.30 

Mars

8 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

22 PN-LT kl. 13.00–16.30 

April

12 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

Maj

3 PN-LT kl. 9.00–16.00

16 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00 (OBS, tisdag)

Juni

7 PN-LT kl. 13.00–16.30 

14 Gemensamt möte fakultetsnämnd och prefekter, heldag, 10.00–16.00

Juli

Augusti

30 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

September

20 PN-LT kl. 13.00–16.30 

Oktober

4 Fakultetsnämnd, kl 13.00–17.00

25 PN-LT kl. 9.00–16.00

November

8 Gemensamt möte fakultetsnämnd och programnämnd, förmiddag, kl 10.00–16.00

December

6 PN-LT kl. 13.00–16.30 

13 Gemensamt möte fakultetsnämnd och prefekter, förmiddag, 10.00–16.00

---

Återkommande/Löpande

Tisdagar kl. 14.00: Förhandling/information enligt MBL med personalorganisationerna. (kontakt HR-specialist Kristin Larsson)

Disputationer – se SLU:s kalendarium (kontakt fakultetshandläggare Lotta Malmborg)

Institutionernas informationsmöten:

AEM varje måndag 9.30
BT varje måndag 9.30–10.00
LAPF varje onsdag 9.30–10.00
VSB har möten onsdagar 9:00–10:00 varje jämn vecka
VF varje torsdag 9.00–9.30
SOL varje onsdag 10.00
SoU torsdag jämna veckor 9.30–10.30

Andra mötesdatum

Styrelsen

Utbildningsnämnden (UN)

Förkortningar


Kontaktinformation