Elektroniskt formulär

Senast ändrad: 25 november 2016

Genom att rapportera in avvikelser och förbättringsförslag hjälper Du till att förbättra miljöledningssystemet. Fyll i formuläret nedan och klicka sedan på "Skicka-knappen". Miljösamordnaren mottager då ditt formulär och tar tag i ärendet. Tack för att du hjälper till att förbättra miljöarbetet!


Ange om det är en avvikelse eller ett förbättringsförslag

Uppgiftslämnare
Namn
Enhet/avdelning
Tel (ank/mobil)
E-post


Plats & tidpunkt
Datum
Tid
Plats

Kortfattad beskrivning av avvikelsen/förbättringsförslaget

Trolig orsak

Redan vidtagna åtgärder av rapportör (om så är fallet)

Förslag till åtgärder

Övriga kommentarer

Här anger du om informationen även ska skicka till annan mailadress

Vill du skriva ut formulärsidan, lägga till den som genväg eller använda mobilversion, vänligen använd länkarna i sidfoten.

 
 
 
 
 

Kontaktinformation
Sidansvarig: infra-webb@slu.se