Miljöcertifiering Alnarpsområdet

Senast ändrad: 11 januari 2018

SLU ska enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem.

Enligt rektorsbeslut ska hela SLU vara miljöcertifierat senast vid utgången av år 2016. SLU:s verksamheter inom Alnarpsområdet (omfattande LTV-fakultetens institutioner i Alnarp, S-faks institution för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Service, Alnarpsbiblioteket samt verksamheterna vid Balsgård, Lönnstorp och Alnarps södergård) är sedan i början av 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Utbildningsmaterial

En sammanfattning med bl a aktuell mål - och handlingsplan finns i underlaget ”Värt att veta 2019 – miljöledningssystem Alnarp".

Miljögrupp Alnarp

Miljösamordnare Alnarp (SLU Miljö)

Mats Svensson, tel: 040-41 50 33

Miljörepresentanter från avdelningar/institutioner

Mats Gyllin (Inst. för AEM)  
Göran Birgersson (Inst. för växtskyddsbiologi)
Stefan Olsson (Inst. för växtförädling/Balsgård)
Cecilia Gustafsson (inst för Växtförädling)
Anna Peterson (Inst. för LAPF)
Kent Hansson (Inst. för sydsvensk skogsvetenskap)
Daniel Albertsson (Biblioteket) 
Karl-Erik Gustavsson (kem)
Alexandra Nikolic (fältförsök/odling)
Sonja Trulsson (inköp)
Therese Linnér (återvinning)
Ordf. ASK
Ord LMK

Miljöhandbok

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter. Alla dokument är samlade i det SharePoint-baserade dokumenthanteringssystemet Edda. Tabellen är en sammanställning över dokumenten inom miljöcertifikatet för Alnarp, med länkar till Edda och SharePoint.

Dokument ID-nr i Edda Ref till krav,  Gäller
ISO 14001 för
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN      
- Certifikatets omfattning och beskrivning av ingående verksamheter SLU-239 4.1 ALN
MILJÖPOLICY      
- SLU:s centrala miljöpolicy SLU-77 4.2 SLU
MILJÖASPEKTLISTA OCH VÄRDERINGAR      
- Verksamhetens miljöaspekter och värderingar SLU-305 4.3 ALN
LAGLISTA OCH KONTROLL AV LAGEFTERLEVNAD      
- Generell övergripande rutin SLU-84 4.3.2 SLU
- Lagefterlevnadskontroll LEK 4.5.4 ALN
MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN      
- SLU:s övergripande miljömål SLU:s mål 4.3.3 SLU
- Certifikatsspecifika miljömål SLU-305 4.3.3 ALN
ORGANISATION OCH ANSVAR      
- SLU:s organisationsstruktur, roller och ansvar för miljöarbetet SLU-126 4.4.1 SLU
UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING      
- Rutin för utbildning och kompetensutveckling SLU-241 4.4.2 ALN
- Utbildningsöversikt SLU-242 4.4.2  ALN
KOMMUNIKATION      
- Intern och extern miljökommunikation SLU-195 4.4.3 SLU
DOKUMENTSTYRNING      
- Manual för ledningssystemet och dokumentstyrning SLU-69 4.4.5 SLU
VERKSAMHETSRUTINER      
- Rutin för avfall SLU-125    
- Rutin för energianvändning SLU-225 4.4.6 ALN
- Rutin för forskning och forskarutbildning SLU-270 4.4.6 ALN
- Rutin för kemekaliehantering SLU-196   SLU
- Rutin för kemikaliehantering Alnarp SLU-268 4.4.6 ALN
- Rutin för miljöhänsyn vid inköp SLU-97 4.4.6 SLU
- Rutin för fältbesök SLU-267   ALN
NÖDLÄGESBEREDSKAP      
- Rutin för nödlägesberedskap samt riskbedömning SLU-230 4.4.6 SLU
AVVIKELSER OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG      
- Anmälan av miljöärende Anmälan 4.5.3 SLU
REDOVISANDE DOKUMENT      
- Förteckning över de redovisande dokument som ska finnas SLU-132 4.5.4 SLU
INTERN REVISION      
- Generell övergripande rutin SLU-127 4.4.6 SLU
- Internrevisionsprogram SLU-68 4.5.5 SLU
- Internrevisionsrapport med uppföljning SharePoint 4.5.4 ALN
LEDNINGENS GENOMGÅNG      
- Generell övergripande rutin SLU-99 4.6 SLU
- Protokoll från ledningens genomgång SharePoint 4.5.5 ALN
EXTERN REVISION      
- Externrevisionsrapporter med uppföljning SharePoint 4.5.4 ALN

Förbättringsförslag

Här finns möjlighet att anmäla förbättringsförslag eller avvikelser.

Sammanställning och status gällande alla ärenden finns här.

Sidansvarig: infra-webb@slu.se