LTV-fakultetens strategi 2021-2025

Senast ändrad: 15 oktober 2020

SLU har påbörjat arbetet med att utveckla en ny strategi för perioden 2021–2025. Under våren 2019 utarbetades en ny modell för hur strategiprocessen ska se ut. Den nya strategimodellen innebär bland annat att fakulteternas strategier ingår som bilaga till universitetets strategi.

Strategiprocessen på LTV-fakulteten

I december 2019- januari 2020 har två stora möten med diskussioner om SWOT-analysen ägt rum. Ämnesansvariga fick då som uppgift till diskutera och prioritera SWOT-analysen på sina respektive avdelningar.

Uppgiften rapporterades tillbaka till fakultetens handläggare den 30 mars. Utifrån detta har sedan målområdena diskuterats på prefektinternat den 27-28 april.

På prefekt- och fakultetsnämndsmötet i juni formulerades målområdena som sedan ska gå ut på remiss över sommaren. Resultatet dras på fakultetsnämnd i november.

Fakultetsstrategin beslutas i december 2020.

Aktuellt

På den här sidan kan du se de senaste nyheterna om arbetet med strategin på LTV-fakulteten.

Strategiarbetet på SLU

Universitetets strategi beslutas av SLU:s styrelse i september 2020. På den här sidan kan du läsa mer om SLU:s strategiarbete.


Kontaktinformation

Har du frågor om LTV-fakultetens strategiprocess?

Medarbetare vid LTV-fakulteten kontaktar:

Denis Avdic
Ansvarig fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415023, +46722378767
E-post: denis.avdic@slu.se

Externa intressenter kontaktar:

Margit Nothnagl
Fakultetsdirektör vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415434, +46761172296
E-post: margit.nothnagl@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se