LTV:s fakultetsnämnd 2022–2024

Senast ändrad: 14 september 2022

Dekan

Bild av Christina Lunner Kolstrup

Christina Lunner Kolstrup
Institutionen för människa och samhälle, christina.kolstrup@slu.se
040-41 54 94

Prodekan

Karl Lövrie_150_jsg (4).jpg

Karl Lövrie
Institutionen för landskapsarkitektur, karl.lovrie@slu.se
040-41 54 39

 

Ledamöter

Bild av Aakash Chawade

Aakash Chawade
Institutionen växtförädling, aakash.chawade@slu.se
040-41 53 28

Bild av Caroline Dahl

Caroline Dahl
Enheten för samverkan och utveckling/Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, caroline.dahl@slu.se
0722-13 15 30

Bild av Laura Grenvill-Brigg Didymus

Laura Grenville-Briggs Didymus
Institutionen för växtskyddsbiologi, laura.grenville.briggs@slu.se
040-41 52 47

Bild av Oleksiy Guzhva

Oleksiy Guzhva
Institutionen för biosystem och teknologi, oleksiy.guzhva@slu.se
040-41 50 58

Bild av Åsa Lankinen

Åsa Lankinen
Institutionen för växtskyddsbiologi, asa.lankinen@slu.se
040-41 53 67

 

Första suppleant (vakant)

Andra suppleant (vakant)

 

Vicedekaner vid LTV

Bild av Åsa Lankinen

Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Institutionen för växtskyddsbiologi, asa.lankinen@slu.se
040-41 53 67

 

Foto av Håkan Schroeder

Håkan Schroeder, vicedekan för samverkan och FOMA
Enheten för samverkan och utveckling, hakan.schroeder@slu.se
040-41 51 33

 

 


Kontaktinformation