LTV-fakultetens strategi 2017-2020

Senast ändrad: 09 mars 2017 - slu.se

Här kan du följa arbetet med att ta fram en ny strategi för fakulteten.

Aktuellt

Fakultetsnämnden har 8 februari fattat beslut om LTV-fakultetens strategi 2017-2020.

Läs mer om strategiprocessen och annat som är på gång i Dekanbrev LTV.

Information

Fakultetsnämndens beslut om strategiprocessen

Fakultetsnämnden har 2016-05-25 fattat beslut om processen för att ta fram en strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Nämnden beslutade bland annat:

  • att det ska finnas en tydlig koppling mellan SLU:s strategiarbete och fakultetens och institutionernas/motsvarande strategiarbete
  • att det ska tas fram långsiktigt hållbara mått för att mäta indikatorer och följa trender inom fakultetens verksamhet
  • att det ska tas fram en handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi
  • att det ska tas fram strategier och handlingsplaner på institutionsnivå/motsvarande
  • att ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet ska vara vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund

I en bilaga till beslutet finns arbetsformer och tidplan för processen.

SLU:s nya strategi

Styrelsen för SLU fattade i juni 2016 beslut om en ny strategi för SLU 2017-2020.

Andra strategidokument inom LTV

Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi

Institutionernas/motsvarande strategier


Kontaktinformation

Ida Andersson, fakultetshandläggare
LTV-kansliet, SLU
ida.andersson@slu.se, 040-41 55 47

Sidansvarig: ida.andersson@slu.se