Utskick 22 oktober 2018

Senast ändrad: 22 oktober 2018

Webbstugor, webbundersökning på MW, nätverksträff 27 november m.m.

Dags för webbstugor

Kom och jobba med dina webbsidor med praktisk hjälp från webbredaktionen inom nära räckhåll.

  • Uppsala – 24 oktober, 10.00–11.30. Datorsal 2, Ulls hus.
  • Alnarp – 25 oktober, 10.00–12.00. Fakultetskansliet.

Har du inte möjlighet att ta dig till webbstugorna i Uppsala eller Alnarp erbjuder vi i webbredaktionen Skype-support.

Läs mer här: https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/webbpublicerare/webborganisation/slus-webbpublicerare/webbstugor/

Hur fungerar vår medarbetarwebb? Webbundersökning tillsammans med Userneeds

Från 19 oktober och 3-4 veckor framåt pågår en webbaserad undersökning av hur medarbetarwebben fungerar och upplevs av SLU-anställda. Läs mer i nyheten på MW: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2018/10/undersokning-av-medarbetarwebben/

Uppmuntra gärna dina kollegor att svara på enkäten, så att alla synpunkter kan uppmärksammas. Kanske särskilt gärna från dem som är missnöjda! Då har vi en bra utgångspunkt för vidare utveckling och förbättringar. Vi kommer självklart att dela med oss av rapporten över svaren. Om någon undrar så är alla svar anonymiserade, och det inte går att se vem som har svarat vad.

Nätverksträff 27 november

Välkommen på nätverksträff i Ultuna den 27 november, kl. 13.00–15.30.

På agendan

  • Webbstatistik - inspirerande exempel på vad vi kan använda statistik till.
  • SLU:s nya strategi för sociala medier och hur man kan tänka för att skapa en plan för de egna kanalerna.
  • Ditt och datt från webbredaktionen.
  • Fika och mingel!

En separat Outlook-inbjudan skickas ut inom kort.

Har du inte möjlighet att ta dig till Ultuna kan du delta tillsammans med andra webbpublicerare via video. Lokaler meddelas i inbjudan.

Sist, men inte minst - du jobbar väl med dina Vizzit-rapporter?

Antalet webbsidor ökar ser vi och därför är det viktigt att du går igenom dina Vizzit-rapporter regelbundet. Har du sidor som väldigt få besöker eller inte besöks alls kanske du kan slänga sidan.

Våra webbsidor ska ha ett nytt publiceringsdatum minst var 6:e månad för att besökaren ska känna att sidan är aktuell. I Vizzit-rapporten ser du vilka sidor som behöver uppdateras. Ta för vana att alltid läsa igenom dina sidor innan du publicerar om dem så att innehållet fortfarande är relevant.

Tänk på att en bruten länk innebär ett besök eller klick mindre på vår webb. I Vizzit har vi goda möjligheter att hitta våra brutna länkar och åtgärda dessa. Avsätt någon timme då och då och laga dina länkar. Det vinner vi alla på!

Här kan du läsa mer om hur du jobbar med Vizzit: https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/webbpublicerare/analys-och-matningar/vizzit/

Du är också välkommen att ställa dina Vizzit-frågor på en av våra webbstugor.


Kontaktinformation
Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se