Utskick 2 april 2019

Senast ändrad: 29 maj 2019

Om webbstugor, mobiltillgänglighet, schemaläggning, enkätsvar.

Webbstugor och skyperådgivning

Vi i webbredaktionen anordnar och är med på olika webbstugor under våren. Vi svarar på dina frågor på plats eller via Skype. Passa på att komma till webbstuga på din SLU-ort utanför Uppsala. Här finns alla webbstugor vi vet om:

Undvik tabeller och följ tillgänglighetslagen!

Google har blivit mer strikta med den mobila tillgängligheten, och vi har den senaste månaden fått flera tillgänglighetsvarningar från Google. Det handlar främst om att klickbara element (knappar, länkar) är för små eller sitter för nära varandra, eller att innehållet är bredare än skärmen. 

  1. Det första felet om klickbara element som är för små eller för nära varandra, uppstår främst i inramade system, t.ex. SLUpub. Om du ska göra en sådan sida behöver även det inramade innehållet följa tillgänglighetsreglerna (se webbriktlinjer.se). Det är en skärpning i nya versionen av WCAG som gör att Google numera varnar för den här typen av problem.
  2. Det andra felet, ”content wider than screen”, kommer upp när du som webbpublicerare felaktigt använder dig av tabeller för att layouta ditt innehåll. Även om det är möjligt att skapa tabeller i Episerver har vi i flera sammanhang avrått från det på grund av visningen i mobiler.
  3. Om du ansvarar för sidor med inramat innehåll som inte följer tillgänglighetsreglerna, eller om du har sidor med tabeller som du inte kan bygga om direkt, ska du därför sätta SEO/no-index på dessa sidor. Annars sätter du ner Googles rankning av hela slu.se, inte bara din specifika sida. Vi måste alltså solidariskt ansvara för att inte dra ner rankningen för SLU:s webbplatser! 

Schemaläggning fungerar inte

Använd aldrig schemaläggning när du publicerar t.ex. en nyhet – den funktionen fungerar inte och om du väljer det ändå kommer det troligen att bli problem med den nyheten.

Enkäten bland webbpublicerare

Svaren på enkäten i januari bland er webbpublicerare finns att läsa på webben, se bildknapp på sidan för webbpublicerare. Svarsfrekvensen var nästan 60 %, tack för det! Några slutsatser som kan vara intressanta: 

  • Många av er (60 %) använder Vizzitrapporterna varje månad – mycket bra för att webben ska hållas levande och för att google ska tycka om våra sidor! Men det kan bli bättre!

  • Statistik och sökoptimering – de flesta av er gör sådant sällan eller aldrig, men det arbetet behövs för att du ska kunna hålla webben aktuell, kunna rensa bort sådant som inte efterfrågas och på så sätt göra webben smaklig för sökmotorer. Fortsätt jobba med detta och läs mer på: Webbanalys och statistik och Skriva för webben.

  • Den informationskanal som de flesta av er uppskattar är dessa info-mejl, därnäst kommer stöd via webbredaktionen@slu.se, instruktionssidor och nätverksträffar.

  • Många känner inte till/deltar inte i webbstugor och skypesamtal. Gör vi för dålig reklam för dem eller behövs de inte?
Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se