Webbkommitté vid SLU

Senast ändrad: 13 juni 2018

Webbkommitténs uppdrag är att se till att verksamhetens behov och önskemål tas tillvara i utvecklingen av SLU:s webbplatser med hänsyn till både interna och externa målgruppers behov.

Exempel på frågor och diskussionspunkter:

  • Större förändringar av struktur och funktionalitet, t ex navigation.
  • Större förändringar av layout och utseende.
  • Benchmarking av SLU:s webb i förhållande till andra i högskolesektorn.
  • Utfärdande av rekommendationer och riktlinjer för webbarbetet.
  • Organisationsfrågor.

Sammansättning av webbkommittén 2017-2019

Representant för
Ordinarie representant Personlig ersättare
LTV Petter Åkerblom Åsa Grimberg
NJ Vakant Marnie Hancke
S Tommy Mörling Ulf Renberg
VH Olle Håstad vakant
Foma Vakant Cecilia Nordström
SLUSS

Isabella Hallberg Sramek

vakant
Biblioteket Vakant Kitte Dahrén
Utbildningsavdelningen Lotten Ahlqvist Dagrun Ellmer
Univ.adm. Vakant Gunilla Ljungqvist 
Ordförande Sara Arons  
     
Mandatperiod:  2 år (jan 2017 - jan 2019)  

Möten

Ledamöterna ska representera sin avdelning/fakultet/råd eller grupp. Varje medlem ska ha en personlig suppleant för att garantera kontinuitet.

Kommunikationschefen är gruppens ordförande och även systemägare för webbarna. Webbstrateg, huvudredaktörer/ huvudredaktörer för externwebb, medarbetarwebb och studentwebb liksom IT-projektledaren, har närvaro- och yttranderätt vid mötena. Vid behov kan övriga adjungeras.

Minnesanteckningar och ppt

Budget

Inget arvode utgår för mötena, utan dessa sker inom ledamöternas ordinarie tjänst, varför ingen separat budget behöver anvisas. Medel för drift och utveckling av webbplatserna ligger hos systemägaren.

Bakgrund

SLU:s webbplats består av tre huvuddelar; externwebb, medarbetarwebb och studentwebb. Därutöver finns webbplatser som har egenprofilering alternativt tekniska behov som gör att de ligger utanför externwebben, till exempel UDS och SLU Holding.

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se