Medarbetarwebben

Personalrollen

Personalrollen används för personaladministratörer på institutioner, och är en naturlig kontaktväg för HR-administratörer och HR-specialist i de många personalärenden som kan finnas. 

HR-enheten på personalavdelningen ansvarar för rollen, och utbildar gärna nytillkomna rollinnehavare samt organiserar nätverksträffar. 

Publicerad: 17 januari 2019 - Sidansvarig: hradm@slu.se