Medarbetarwebben

Personalrollen

Personalrollen används för personaladministratörer på institutioner, och är en naturlig kontaktväg för personalspecialist i de många personalärenden som kan finnas. 

HR-enheten på personalavdelningen ansvarar för rollen, och utbildar gärna nytillkomna rollinnehavare samt organiserar nätverksträffar. 

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Publicerad: 07 november 2018 - Sidansvarig: hradm@slu.se