Personalregistreringsrollen

Senast ändrad: 02 november 2021

Personalregistreringsrollen innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter som innebär arbete i det personaladministrativa systemet, Primula självservice.

Rollen hanterar konteringar och ersättningar, tar ut rapporter och bevakar registrering av frånvaro, ledigheter och reseräkningar. Delar av dessa arbetsuppgifter kan behöva utföras av Beslutsstödsrollen (attestanter) eller Personalrollen. Det krav som då ställs på dessa rollinnehavare är att en behörighet för det aktuella personaladministrativa systemet finns. Behörigheter tilldelas av löneenheten, mejla behorigheter@slu.se.

Läs mer om behörigheter

Här finns en handbok för personer som har personalregistreringsrollen.

 


Material från utbildningar/föreläsningar

 

Grundutbildning för personalregistreringsrollen uppdaterad 170628 

Fakta:

Arbetsuppgifter

 • Stöd till institutionen/motsvarande vid registrering via självservice (Primula och reseräkningssystem)
 • Hantera AMS-medel i förekommande fall
 • Ta fram underlag till SINK-skattebeslut

  Primula
 • Registrera lönekonteringar
 • Granska läkemedels- och sjukvårdskvitton
 • Hantera eventuellt avvikande kontering av sjukvård, läkemedel och friskvård
 • I de fall självservice inte är möjligt, registrera ersättningar
 • Registrera timersättning
 • Ta ut semesterrapporter, granska semesteruttag och semestersaldo
 • Bevaka att frånvaro registreras korrekt (vid t.ex. sjukdom, vård av sjukt barn)
 • Bevaka utgående ledigheter (t.ex. föräldraledighet, tjänstledighet)
 • Ta fram underlag för utbetalning av ersättningar/arvoden (till t.ex. anställda, handledare, opponenter, betygsnämnd)
 • Hantera schema för vissa kategorier av anställda (deltidsarbete, koncentrerad arbetstid)

  Reseräkningssystem
 • Granska reseräkningar

Kompetenskrav

 • Kunskaper i relevanta avtal och lagar
 • Kunskaper i Primula Kunskaper i reseräkningssystemet
 • Kunskaper i hantering av SINK-skatt
 • Kunskaper i personalregistreringshandboken
 • Kunskaper om ersättning vid sjukvård och läkemedelsersättning

Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU