SLU-nyhet

SLU Alnarp och Sparbanken Skånes innovationspriser 2024

Publicerad: 27 juni 2024

Arbetar eller studerar du på Campus Alnarp och har en idé med potential att förändra den gröna näringen eller livsmedelskedjan? Då är du inbjuden att söka innovationspriser på upp till 150.000 kronor.

OBS! Ladda ned blanketten i din dator för att fylla i dina uppgifter!

Utlysningen i sin helhet:

Den gröna näringen står inför en av sina största utmaningar någonsin och vi tror att lösningen finns på SLU Alnarp. Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller metod som kan bidra till en hållbar utveckling? Sök Alnarps Innovationspriser och vinn upp till 150.000 kr!

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar SLU Alnarp i år ut fem priser till idéer med potential att förändra den gröna näringen och livsmedelskedjan. Den totala prissumman på 400 000 kronor fördelas på tre priser till forskare/doktorander; 1:a pris 150 000 kronor, 2:a och 3:e pris 75 000 kronor vardera och två priser till studenter à 50.000 kronor vardera. Priserna är personliga och delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Vem kan tävla?

Du som är student eller forskar vid SLU Alnarp är välkommen att delta, oavsett disciplin. Innovationer kan vara produktrelaterade såväl som tjänsteorienterade, men får ej ha nått kommersiell fas.

Om ni är flera bakom en idé måste minst en av er vara student eller forskare vid SLU Alnarp. Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den så måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans, prissumman delas då mellan de sökande.

Läs mer nedan under Detaljerade tävlingsvillkor.

Bedömningskriterier

Ansökningarna bedöms utifrån:

  • Innovationshöjd (hur banbrytande är idén och hur står den innovativa höjden jämfört med alternativa lösningar?)
  • Nyhetsvärde
  • Kommersiell potential, alt. samhällsnytta
  • Genomförandepotential (vilken potential finns att ta idén vidare till implementation i samhälle/industri)

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 13 september 2024.
Vinnaren tillkännages på prisutdelningen den 23 oktober 2024 på Campus Alnarp av LTV:s dekan Christina Lunner Kolstrup.

Varför ett innovationspris?

Den gröna näringen står inför stora behov på förändring och utveckling. En mycket stor del av våra koldioxidutsläpp kan spåras tillbaka till livsmedelskedjans olika skeden och behovet för en betydande minskning av dessa är akut. Stora förändringar kommer att krävas av näringen och som del i detta behövs nya tillvägagångssätt och väldigt mycket drivkraft.

SLU har en nyckelroll att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan. SLU är mycket aktivt i denna frågeställning och levererar kontinuerligt nya rön från forskningen som bidrar till en hållbarare näring.
Som komplement till nya forskningsrön så behövs det dock drivkraft att implementera dem, att utveckla nya affärsmodeller och nya företag för att verkligen driva förändringen i hamn. Utöver resultaten från forskningen tror vi därför att den entreprenöriella drivkraften hos våra forskare och studenter är viktiga i den omställning som näringen, och jorden, står inför. En värld där innovationer och entreprenörskap oundvikligen kommer behövas för att ändra en bransch där förändring annars kan ta längre tid än vad vi kanske har i detta läge.

Detaljerade tävlingsvillkor

Vem kan söka innovationspriset?

Både forskare såväl som studenter vid SLU Alnarp är välkomna att delta liksom alla discipliner från samtliga institutioner vid vårt campus. Innovationer kan vara produktrelaterade såväl som tjänsteorienterade - vi sätter inga sådana begränsningar på tävlingsbidragen.

Individer såväl som team är välkomna att ansöka och prissumman delas då mellan de sökande. Finns det flera personer bakom en idé så måste minst en av er vara student eller anställd vid SLU Alnarp. Som student krävs att du tagit poäng (minst 1 ECTS) vid SLU Alnarp under det läsår som tävlingen pågår.

Notera att du enbart kan söka för en innovation som är din. Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den så måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans.

Priset

Priser kommer delas ut i både forskar- och studentkategorin med en total prissumma om 400.000 kronor. De fem priserna fördelas på tre priser till forskare/doktorander; 1:pris 150 000 kronor, 2:a och 3:e pris 75 000 kronor och två till studenter à 50.000 kronor.

Tillsammans med representant för Sparbanksstiftelsen Finn kommer LTV:s dekan att dela ut priset vid en ceremoni på SLU Alnarp under hösten 2024.

Priset är personligt och det finns inget krav på återrapportering, men vi ser gärna att pristagarna 12 månader efter mottaget pris återkopplar till oss med en kort summering av hur priset påverkade deras möjlighet att driva sitt projekt vidare. Prissumman är ett stipendium som delas ut till huvudsökanden från Sparbanksstiftelsen Finn och är normalt inte skattepliktigt. Mottagaren ansvarar dock för att detta klargörs med skatteverket.

Urvalskriterier

Innovationspriset är öppet för alla idéer men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen. Vår bransch behöver mer innovationer för att minska belastningen på miljön och vi hoppas att priset är ett viktigt verktyg för att skynda på den utvecklingen.

Vi välkomnar projektidéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst att söka Innovationspriset.

Bedömningskriterierna som vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån är följande:

  • Innovationshöjd (hur banbrytande är idén och hur står den innovativa höjden jämfört med alternativa lösningar?)
  • Nyhetsvärde
  • Kommersiell potential, alt. samhällsnytta
  • Genomförandepotential (vilken potential finns att ta idén vidare till implementation i samhälle/industri)

Utöver bedömning utifrån själva ansökan så kommer juryn att träffa de projekt som kvarstår som möjliga pristagare efter en första selektion för att ta del av deras projektpresentationer. Detta är viktigt för att bedöma innovationens sammanhang och bedöma hur teamet kan ta projektet vidare till kommersiell fas eller nyttiggörande i samhället.

Sekretess

Ansökningar till innovationspriset kommer hanteras konfidentiellt och innovationen kvarstår som sökandes egendom även efter tävlingen.

Jury

Lennart Wikström, entreprenör och publicist med mångårig erfarenhet från forskning och innovation, bland annat inom Lantmännen

Jan Rundqvist, entreprenör, Vd Spannex AB, ordförande i branschorganisationen Foder & Spannmål samt aktiv i en rad företag inom foder och mejerinäringen.

Magdalena Bergh, Innovation & Product Management Director at Lantmännen Food & Health Ingredients. Disputerad på SLU och därefter en lång karriär inom industrin i bolag såsom Lyckeby, Probi, Absolut, Heinz, Abdon Mills och Lantmännen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Nicholas Jakobsson
Senior Advisor & Business Advisor
SLU Holding

nicholas.jakobsson@slu.se
tel: 073-370 3550