SLU-nyhet

IA-stugor för chefer och skyddsombud

Publicerad: 13 januari 2023

Vill du lära dig mer om händelsehantering i IA-systemet? SLU använder IA-systemet som stöd i det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda incidenter i arbetsmiljön.

Vid genomgången går vi igenom grunderna i systemet, vad som ingår i rollen som händelseansvarig chef och skyddsombud samt hur ett ärende hanteras.

Fokus är därefter på chefers händelsehantering och arbetsmiljörelaterade händelser inom kategorin: riskobservationer, tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom samt förbättringsförslag. Vi går även igenom anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Genomgången sker på svenska och digitalt på zoom.

  • Informationstillfällen: 16 februari 10-11, 18 april 15-16, 24 maj 13-14
  • Målgrupp: händelseansvariga chefer och skyddsombud
  • Tidsåtgång: 1h
  • Varken föranmälan eller förkunskaper krävs.
  • Välkommen med din anmälan här

Välkommen!

Personalavdelningen och Avdelningen för infrastruktur (Infra)