SLU-nyhet

Skicka in ditt bidrag till IUFRO 2024

Publicerad: 22 juni 2022

Ansökningsperioden för att skicka in bidrag är nu öppen.

Alla forskare med intresse för hållbar utveckling inom skog, klimat, miljö och samhälle och skogsrelaterad vetenskap är välkomna att skicka in abstracts för att kunna delta med innehåll vid IUFRO World Congress 2024. Kongressen omfattar temat Forests and Society Towards 2050, med önskan om bred representation från SLU:s olika fakulteter.

Deadline 13 oktober

Ansökningsperioden är öppen till och med den 31oktober, 2022.
(Ansökningar som kommer in efter 31oktober kommer ej att antas.)

Ansökan ska vara skriven på engelska och skickas in online via Ansökan: Session Proposals för IUFRO World Congress 2024.  

I enlighet med det övergripande kongresstemat - Forests and Society Towards 2050 ‐ presenteras ett framtidsorienterat innehåll i linje med FNs hållbarhetsmål.

Kongressprogrammet bjuder in till skogsrelaterad tvärvetenskaplig forskning, med särskild tonvikt på kongressens temaområden.

SLU står värd

SLU är medlem av IUFRO och är Sveriges värdorganisation för världskongressen i Stockholm 23-29 juni, 2024 - i samarbete med våra nordiska och baltiska grannländer. Kongressen kommer att bidra till den framtida agendan för skogsforskning och färdplanen för kommande generationer, med fokus på temat Forests and Society Towards 2050.

Varför delta?

IUFROs världskongress 2024 är en global mötesplattform, med målet att stärka och möjliggöra kunskapsdelning inom den skogliga sektorn. Vart femte år samlas världens skogsvetenskapliga expertis, beslutsfattare, näringsliv och intressenter kring frågor om skog, klimat och miljö. Kongressen är ett forum för gränsöverskridande möten med möjligheter till nya samarbeten inom den gröna omställningen mot hållbar utveckling för skogen, klimatet och mänskligheten.

Agenda 2030

Med fokus på skogens bidrag i arbetet mot Agenda 2030 målen och framtida hållbar samhällsutveckling, bidrar IUFRO World Congress 2024 också till samordning av den framtida globala skogsforskningen, samt lyfter fram skogens multifunktionella roll för samhället.

Vi ser fram emot din ansökan och ditt deltagande i Stockholm 23-29 juni, 2024

IUFRO 2024 sekretariatet

IUFRO
International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) är det globala nätverket för skogsvetenskap. Det är en av världens äldsta internationella vetenskapliga organisationer och grundades 1892 med övertygelsen om att vetenskaplig forskning är en internationell verksamhet. Idag samlar IUFRO över 15 000 forskare och 700 medlemsorganisationer i mer än 120 länder.