SLU-nyhet

Ytterligare förlängda anvisningar för undervisning och examination

Publicerad: 14 april 2021

Anvisningarna för undervisning och examination förlängs till och med den 1 november 2021.

Utbildningsnämndens ordförande har beslutat om Ytterligare förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin  som gäller från och med 7 juni till och med den 1 november 2021. Innebörden i beslutet är i huvudsak oförändrat i förhållande till de anvisningar som gäller för närvarande, det är framför allt tidshorisonten som har flyttats framåt.

  • Beslut tydliggör att regionala skillnader är möjliga och ibland nödvändiga inom SLU. I sådana fall fattar UN:s ordförande tilläggsbeslut för berörda campus inom SLU.
  • Beslutet innehåller en prioriteringsordning när campusbaserade aktiviteter tillåts öka, men restriktioner finns kvar som begränsar lokalutnyttjandet.
  • Examinationer ska i allra största utsträckning genomföras digitalt. Om en examination måste genomföras på campus ska studenterna informeras i god tid för att ge dem möjlighet att ta sig till campus på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
  • Prefekter bör uppmuntra kursledare och examinatorer att erbjuda extra omtentamenstillfällen för studenter som av coronaskäl missat en salstentamen.

Den 15 maj 2021 är senaste dag att skicka in förfrågan till lokalbokningen för gemensamma undervisningslokaler för period 1, se mer information här: https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-lokaler/

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se