SLU-nyhet

Första externa miljörevisionen vid SLU för ett gemensamt miljöcertifikat är klar!

Publicerad: 22 februari 2021

Det finns en hög ambitionsnivå och ett högt engagemang i miljöarbetet inom SLU! Revisorerna från certifieringsorganet RISE noterade totalt 43 avvikelser och 47 förbättringsmöjligheter, som miljöenheten och miljösamordnarna kommer att arbeta med under våren och svara RISE senast den 15 maj 2021. Enligt plan erhåller SLU under juni månad ett gemensamt certifikat för hela universitetet.

Revisionen startade med besök på flera av verksamheterna vid Funbo-Lövsta utanför Uppsala den 2 februari. De två följande veckorna besöktes majoriteten av SLU:s olika verksamheter; universitetsledningen, flera avdelningar inom universitetsadministrationen, fakultetsledningar och institutioner inom alla fyra fakulteterna, samt forskningsfartyget R/V Svea, försöksstationer och lantbruksegendomar, m.fl. Under en treårsperiod besöks alla SLU:s orter och verksamheter.

Revisorerna tittade bland annat på:

  • styrning och uppföljning av verksamhetens aktiviteter med miljöpåverkan
  • risker och möjligheter
  • nödlägesberedskap
  • kommunikation med personer som arbetar inom eller på uppdrag av organisationen
  • medvetenhet om policy, mål, miljöprestanda och egen inverkan på verksamhetens miljöprestanda
  • delaktighet i förbättringsarbete
  • avfalls- och kemikaliehantering.

Naturligtvis har pandemin påverkat revisionen och fysiska platsbesök har inte kunnat genomföras på mer än ett fåtal ställen. Det finns flera fördelar med att ha delar av revisionen digitalt. Digitala revisionstillfällen möjliggör deltagande från alla våra orter och många fler kan vara med på inledande och avslutande möte, men de fysiska platsbesöken är nödvändiga vid framtida revisioner. Håll tummarna att läget är förbättrat till vecka 11 och 12 då nästa externa miljörevision går av stapeln!

Om du är intresserad av att läsa hela revisionsrapporten eller titta på presentationen från det avslutande mötet finns den på arbetsplatsen för miljöcertifiering vid SLU.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: miljo@slu.se