SLU-nyhet

Viktig info till anställda om Coronaviruset

Publicerad: 30 januari 2020

Utrikesdepartementet avråder nu från resor till Hubei-provisen.

Sedan i måndags, 17 februari, avråder UD från resor till Hubei-provinsen. UD avråder också från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Denna avrådan gäller tills vidare. 

SLU följer Folkhäsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av Coronaviruset, och SLU följer dessa.

SLU ser inga behov i nuläget att vidta andra försiktighetsåtgärder än de som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi i följer naturligtvis läget och uppdaterar informationen om rekommendationerna ändras.

Om du känner av symptom i luftvägar, feber och hosta och har varit i områden där smittan kan finnas bör du kontakta vården via telefon. Rapportera också till din närmaste chef.

Viktigt är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien!

Mer information om utvecklingen kring Coronaviruset:

 

Denna sida uppdateras med nya uppgifter vid behov.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Kontakta din närmaste chef eller vårdcentral via telefon.

Sidansvarig: mw-red@slu.se