SLU-nyhet

Jobba med oss!

Publicerad: 04 mars 2019
Liggande dött träd i skogen. Foto.

Nu finns fyra positioner, två postdocs och två doktorandtjänster att söka inom restaurationsekologigruppen vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå.

Restaurationsekologigruppen är en väletablerad och dynamisk forskargrupp med fokus på bevarande och restaurering av biologisk mångfald. Forskargruppen har ett mycket bra nationellt och internationellt nätverk, vilket ger goda möjligheter till samarbete.

Positionerna är placerade i fyra olika projekt med inriktning på: utvärdering av ekologisk kompensation, effekter av skogsbränder på insekter, spridning av en introducerad trädart och betydelsen av grön infrastruktur för biologisk mångfald. Länkar till ansökan och mer information om tjänsterna finns nedan.

Välkommen med din ansökan senast 22 mars!

Fakta:
Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se