SLU-nyhet

Biblioteket har begränsad service på grund av systembyte

Publicerad: 29 januari 2019

I mitten av februari börjar biblioteket använda ett nytt system för att hantera utlån av böcker och tillgång till elektroniska resurser. Systembytet innebär att vi under en period måste ha begränsad service.

Med start i månadsskiftet januari-februari inleds en period där data migreras från det gamla systemet till det nya. Detta innebär att vi på biblioteket inte kan tillhandahålla viss service på samma sätt som vi brukar. Följande service påverkas:

  • Fjärrlån från andra bibliotek kommer inte att kunna hanteras under perioden 31 januari – 15 februari. Detta innebär att om du beställer ett fjärrlån under denna period så kommer vi inte att beställa det från något annat bibliotek förrän tidigast 18 februari. Har du beställt ett fjärrlån de senaste dagarna kan det också hända att du får vänta någon extra vecka innan vi kan leverera fjärrlånet till dig.
  • Beställningar och reservationer på material som finns på våra bibliotek kommer inte alls att vara möjliga 11-17 februari.
  • Helgen 15-17 februari kommer det inte vara möjligt att låna om lånat material, och vi kommer därför att tillfälligt ta bort möjligheten att logga in på Mina sidor i Primo.

Det kan också hända att det under denna period är svårare att hitta elektroniska resurser i Primo. Om du letar efter något som är svårt att nå eller hitta, men som du tror vi borde ha, tveka inte att kontakta biblioteket för att få hjälp!

Ny funktionalitet efter systembytet

När det nya systemet är på plats kommer Primo att ha delvis ny funktionalitet och lån kommer att hanteras lite annorlunda. Nedan följer några nyheter:

  • Automatiska omlån – lån kommer automatiskt förlängas med nya låneperioder så länge ingen ställer sig på kö, i upp till 365 dagar för böcker med 30 dagars lånetid och 90 dagar för kursböcker med 8 dagars lånetid.
  • Fjärrlånebeställningar i Primo – det kommer att finnas ett tomt formulär i Primo som du kan använda för att beställa fjärrlån.
  • Inloggning - som anställd eller student vid SLU kommer du att kunna logga in i Primo med ditt AD-konto/studentkonto.

Kontakta gärna biblioteket om du har några frågor om systembytet.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se