FAQ - Tjänsteresor

Senast ändrad: 16 augusti 2023

Här nedan hittar du vanligt förekommande frågor angående tjänsteresor samt svaren på dem.

Information finns även på andra reserelaterade sidor på medarbetarwebben, se länkarna längre ned på denna sida.

Jag vill byta/ändra mitt namn i bokningssystemet. Hur gör jag?

Mejla resor@slu.se och skriv det namn du vill ändra till. Viktigt att namnet stämmer överens med ditt pass. 

Jag vill ändra/lägga till min fakturareferens. Hur gör jag?

Mejla resor@slu.se och skriv vilken fakturareferens du vill byta/lägga till. 

Får jag behålla ersättningen man får vid flygförseningar?

Ja. Enligt en EU-förordning ska ersättning till en drabbad flygpassagerare tillfalla passageraren, även om ett företag eller en organisation har bekostat resan. Du som passagerare gör upp detta direkt med flygbolaget.

Vi är flera inom avdelningen/institutionen som ska boka tåg till samma ort och skulle vilja sitta tillsammans. Hur går man tillväga?

För att boka tågresa där man vill sitta tillsammans måste bokningen göras av en person som har behörighet att boka åt andra. Bokningen som denna gör måste då ske under samma bokningstillfälle.

Vad/vem är travel manager på SLU?

Henrik Hägerström är travel manager. Vår travel manager har det övergripande ansvaret vad gäller de avtal SLU har inom reseområdet. I uppdraget ingår också att vara kontaktperson gentemot vår resebyrå, hålla informationen om resor uppdaterad på våra webbsidor, samt bidra i arbetet med att SLU når sina miljömål inom reseområdet.

Vid bokning ska du i första hand använda självbokningssystemet via hemsidan. Du kan även ringa eller mejla till resebyrån när det gäller specifika frågor om resor. Om du behöver komma i kontakt med travel manager eller någon annan med insyn i resefrågor på SLU kan du mejla resor@slu.se.

Jag ska resa utomlands och behöver ett försäkringskort. Hur får jag det?

Kontakta din institutionsadministratör/administratör angående om att få ett försäkringskort. 

Vad gör jag om bagaget är borta?

Anmäl direkt på plats till det flygbolag du åker med. Du omfattas även av vår tjänstereseförsäkring, och om resan är bokad via resebyrån har du även en reseförsäkring via Diners Club.

Får jag använda bonus eller liknande lojalitetsprogram privat?

Nej. De resor du tjänar in till följd av bonus i samband med tjänsteresor ska också användas till tjänsteresor.


Kontaktinformation

 

För frågor relaterade till din resa och bokningssystemet, kontakta slu@stureplans.se

För frågor kring din resefaktura, kontakta ekonomi@stureplans.se

För frågor kring miljö och klimatkompensation, kontakta miljo@slu.se

För utökad behörighet att boka resor åt andra, kontakta resor@slu.se

Om du behöver hjälp i bokningssystemet, se FAQ och manual i Stureplans Online under Tjänster.