Lönerevision 2022

Senast ändrad: 25 januari 2023

Vid SLU genomförs årligen en översyn av medarbetarnas löner, en lönerevision. Lönerevisionen görs i samarbete mellan institutioner/motsvarande och personalavdelningen.

Här finns information att ta del av i lönerevisionsprocessen. 

Inflation, påverkar det höstens lönerevision?

Partsgemensam information


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU