Pension

Senast ändrad: 29 juni 2016 - slu.se
ume_verk.jpg

Vilka delar består din pension av?

  • Allmän pension
  • Statlig tjänstepension

Om du vill veta mer om hur du ska göra när du vill gå i pension, läs under Sluta på SLU?

Allmän pension

Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten (orangea kuvertet). Den består av inkomstpension och premiepension.

I det pensionssystem som gällde tidigare bestod pensionen istället av delarna ATP (allmän tilläggspension) och folkpension. Är du  född mellan 1938 och1953 får du en del av pensionen enligt det tidigare systemet och en del från det nya pensionssystemet. Hur stor andelen från respektive system blir beror på vilket år du är född.

Inkomstpension

Är du född 1954 och senare omfattas du helt av det nya pensionssystemet där livsinkomsten avgör pensionens storlek.

Premiepension

Del av din lön (2,5 %) avsätts till premiepensionen som är en del i det nya pensionssystemet. Pengarna placeras i värdepappersfonder du själv kan välja. Premiepensionens storlek beror på värdeutvecklingen i de fonder du valt.

Statlig tjänstepension enligt PA 03

(För dig som är född 1942 och tidigare gäller PA 91.)

Du ska ha uppfyllt vissa villkor för att ha rätt till statlig tjänstepension.

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska vara anställd minst 20 % (för förmånsbestämd ålderspension).
  • Du ska vara född 1943 eller senare.

Tjänstepensionen består av följande delar:

  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Kompletterande ålderspension – Kåpan
  • Individuell ålderspension

Pension till efterlevande

Om du som statligt anställd avlider får din efterlevande familj en tidsbegränsad efterlevandepension.

Sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan du få statlig sjukpension. Får du ett beslut om sjukersättning eller aktivitetsstöd ska du skicka en kopia av beslutet till löneenheten.

Allt som har med pension för statsanställda att göra sköts av SPV, Statens löne- och pensionsverk. www.spv.se


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU           

Alla statliga pensionsförmåner handläggs av SPV, Statens löne- och pensionsverk i Sundsvall. www.spv.se

Sidansvarig: dan.akhagen@slu.se