Delpension

Senast ändrad: 02 juni 2016 - slu.se
skogsmaskin_alnarp.jpg

Sedan 2003 omfattas alla statligt anställda av det så kallade delpensionsavtalet. Delpensionsavtalet är en möjlighet för dig som anställd att successivt trappa ner inför pensionen. För arbetsgivaren är det ett instrument för generations- och kompetensväxling.

Vid SLU gäller följande:

  • Arbetstagare mellan 61 och 63 år kan beviljas delpension om det finns särskilda skäl, till exempel övertalighet.
  • Arbetstagar som är 63 år eller äldre kan beviljas delpension om arbetssituationen medger det. Delpensionen ska också gynna det aktiva omställningsarbetet vid universitetet, till exempel kompetensväxling.

Läs vår information om delpension under Personalfrågor.


Kontaktinformation

Personalspecialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: dan.akhagen@slu.se