SLU ledarskap

Senast ändrad: 19 januari 2021

Programmet har en inriktning mot ledarskap i akademin. Kursen är för dig som leder grupper vare sig du har ett formellt chefsuppdrag eller inte. För att tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som finns avseende ledarens mer administrativa uppgifter som omfattar exempelvis ekonomi, juridik och personalansvar finns kursen SLU chefskap. Tanken är att du, vid behov, ska kunna gå den kursen parallellt med SLU Chefskap.

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är: forskningsledare/-koordinator, prefekt, dekan, programstudierektor/-koordinator, samverkanslektor, studierektor med ett delegerat ledaruppdrag avseende pedagogiska frågor, avdelningschef eller enhetschef, stf.prefekt.

Priolistan för SLU ledarskap är:

  1. Forskningsledare och prefekter (med viss förtur för forskningsledare), dekaner
  2. Samverkanslektor, programstudierektor, studierektor, avdelningschef/motsvarande
  3. Enhetschef, lab.chef, stf. prefekt

Ambitionen är att den grupp som går SLU ledarskap ska präglas av:

  • En blandning av olika ledarkategorier med viss tyngdpunkt åt forskningsledare
  • Blandning av personer från olika institutioner/motsvarande samt orter
  • Undvika för många från samma institution eller motsvarande
  • Undvika deltagande av överordnad och underordnad från samma institution eller motsvarande

Datum och programstruktur - SLU ledarskap 21/01

Vi planerar för en kurs som startar i maj 2021. Anmälan är öppen.
För frågor om kursen: chefs-ledarutbildning@slu.se

Seminarium 1: Leda dig själv! (4-6 maj 2021). Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 2: Leda dig själv! (1-2 juni 2021). Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 3: Leda individer och grupper! (24-25 augusti 2021). Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 4: Leda individer och grupper! (14-16 september 2021). Genomförs live i Alnarp

Seminarium 5: Leda individer och grupper! (5-6 oktober 2021). Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 6: Leda verksamhet! (26-27 oktober 2021). Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 7: Leda verksamhet! (23-25 november 2021). Genomförs live i Umeå

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 17 dagar och äger rum på de olika orterna samt via zoom.

Tanken är att du som deltagare följer kursen i sin helhet och alltså medverkar vid samtliga kurstillfällen/moduler. Detta är ett krav för att få ett diplom/intyg att du har gått kursen. Om du missar något kurstillfälle finns det dock eventuellt möjlighet att komplettera detta nästa gång kursen ges.

Om du redan nu vet att du kommer att missa flera kurstillfällen på den kurs du tänker anmäla dig till föreslår vi att du anmäler dig till en kurs längre fram då du vet att du kan prioritera och avsätta tid för att följa kursen.

 

Pågående kurser

SLU ledarskap 19/01 avslutas den 21 januari 2021. 
SLU ledarskap 20/01, startade den 26-27 augusti 2020. 

Datum och programstruktur – SLU ledarskap 19/01

Seminarium 1: Rollen som ledare vid SLU (2-3 oktober 2019)

Seminarium 2: Det personliga ledarskapet (6-7 november 2019)

Seminarium 3: Det kommunikativa ledarskapet (11-12 december 2019)

Seminarium 4: Det organisatoriska ledarskapet (29-30 januari 2020)

Seminarium 5: Det strategiska ledarskapet (3-4 mars 2020)

Seminarium 6:  Att leda grupper (2-3 juni 2020, genomförs digitalt - på distans). Tillfället den 1-2 april 2020 ställdes in.

Seminarium 7: Vad vill jag göra med det jag lärt mig? (8 september 2020 )
Tillfället den 7 maj 2020 ställdes in.

Uppföljning-återsamling: 21 januari 2021

 

Datum och programstruktur - SLU ledarskap 20/01

Kursstarten (seminarium 1) är den 26-27 augusti 2020, då på distans 
(istället för den 22-23 april 2020)

Seminarium 1: Rollen som ledare vid SLU (26-27 augusti 2020). Genomförs digitalt - på distans

Seminarium 2: Det personliga ledarskapet (15-16 september 2020). Genomförs digitalt - på distans

Seminarium 3: Det strategiska ledarskapet (21-22 oktober 2020) Genomförs digitalt - på distans

Seminarium 4: Att leda grupper (18-19 november 2020) Genomförs digitalt - på distans

Seminarium 5: Det organisatoriska ledarskapet (26-27 januari 2021)

Seminarium 6: Det kommunikativa ledarskapet (9-10 februari 2021) 

Seminarium 7: Vad vill jag göra med det jag lärt mig? (18 mars 2021)

Uppföljning – återsamling: prel. september/oktober 2021 (datum ännu ej fastställt)

 

Vid frågor

Komplettering av missade kurstillfällen: Vänligen kontakta Sara på chefs-ledarutbildning@slu.se om du behöver komplettera något kurstillfälle. Kursens innehåll har delvis justerats. 

 

Kursdeltagande är gratis för deltagarna.
Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet för deltagare från kärnverksamheten att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel.

Har du frågor kring detta så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Sara Andersson (kursadministratör).


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: sara.andersson@slu.se