SLU chefskap

Senast ändrad: 11 december 2020

Kursen SLU chefskap syftar till att ge prefekten nödvändiga kunskaper för att fullgöra sitt uppdrag. Kursen har en inriktning mot chefskap i meningen att den främst är inriktad på de administrativa och yrkestekniska kunskaper du behöver ha inom ramen för ditt uppdrag. Tanken är att du ska kunna gå denna kurs (SLU chefskap) parallellt med SLU ledarskap

Kommande kurs

Datum och programstruktur - SLU chefskap 21/01

Ny kurs planeras för år 2021 med start i september. Vill du ställa dig på intresselista för denna så klicka på knappen ovan. 

 

Omfattning och förläggning

Kursen äger rum på Ultuna i Uppsala eller digitalt och omfattar 11 dagar.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är prefekter – det är i första hand utifrån prefektens uppdrag som kursen är skapad.

Övriga chefer med tydligt chefsansvar är välkomna i mån av plats. Med tydligt chefsansvar menar vi ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

Kursen riktar sig framförallt till nyblivna chefer: prefekter, stf prefekter och chefer med delegerat verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Delar av kursen kan dock vara relevanta även för andra grupper varför den är öppen även för forskningsledare/- koordinatörer samt program-ledare/koordinatörer.
Även du som varit prefekt en tid och vill fräscha upp dina kunskaper är varmt välkommen att delta i SLU chefskap (i kursen som helhet/enstaka seminarier).

 

Genom ett rektorsbeslut i december 2014 är kursen SLU chefskap fortsättningsvis obligatorisk för nyblivna prefekter.

I prefektens strategiska uppdrag ingår att vara en del av universitetets ledning, men också att ansvara för att definiera, kommunicera och förverkliga institutionens del av universitetets strategier. Prefekten ansvarar också för övrig verksamhet, ekonomi och personal vid institutionen utifrån gällande delegation.

Nya prefekter som vill gå både SLU chefskap och SLU ledarskap bör prioritera att gå SLU chefskap först.

Under kursen får du en insikt i chefens olika ansvarsområden och en överblick av vilka stödfunktioner/personer som universitetsadministrationen erbjuder. Du får vidare en fördjupning i de regler och lagar som styr den statliga verksamheten med tonvikt på universitet och högskolor. Du får också en djupare förståelse för den ekonomiska logik som är en del av chefens vardag, vad ett personalansvar innebär i praktiken samt grundläggande kunskap i externt riktad kommunikation som exempelvis mediahantering.

 

Pågående kurs

Datum och programstruktur - SLU chefskap 20/01

Ansvarig för innehåll är sakområdesansvariga inom universitetsadministrationen.

Seminarium 1: Du är viktig som chef på SLU – 29-30 september 2020

Seminarium 2: Hållbart ledarskap - 11-12 november 2020. Genomförs digitalt - på distans

Seminarium 3: Vår organisation samt juridik och upphandling - 8-9 december 2020

Seminarium 4: Två alt. tillfällen erbjuds av ekonomispelet

  • Ekonomispelet – 13-14 januari 2021 - Obs - för tillfället inställt pga Covid-19-pandemin

  • Ekonomispelet – 19-20 januari 2021 - Obs - för tillfället inställt pga Covid-19-pandemin

Seminarium 5: Verksamhetsplanering, ekonomistyrning, chefen som kommunikatör, miljö och säkerhet - 17-18 februari 2021

Seminarium 6: Avslutning - 24 mars 2021

 

Vid frågor

Frågor gällande kurserna skickas till chefs-ledarutbildning@slu.se

Kurserna är gratis för deltagarna.

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet för deltagare från kärnverksamheten att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel.

Har du frågor kring detta så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Sara Andersson (kursadministratör).


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: sara.andersson@slu.se