Chefshandledning/coaching

Senast ändrad: 19 augusti 2020

Att vara chef kan vara både ensamt och komplext, och du som chef utsätts ständigt för små och stora frågeställningar och dilemman där det ibland är svårt att veta hur du ska agera och förhålla dig.

Individuell chefshandledning/coaching

Att vara chef kan vara både ensamt och komplext, och du som chef utsätts ständigt för små och stora frågeställningar och dilemman där det ibland är svårt att veta hur du ska agera och förhålla dig.

Eftersom ditt sätt att utöva ledarskap i hög utsträckning påverkar dem du är satt att leda, är det viktigt att du lär känna dig själv och dina styrkor och svagheter så mycket som möjligt, och att du ger dig tid och tillfälle att reflektera över hur du tänker, gör och beter dig.

För att ge dig detta utrymme och möjlighet att reflektera över dig själv, ditt sätt att utöva ditt chefs- och ledarskap och möjlighet att diskutera svårigheter och dilemman på din egen arbetsplats, erbjuder vi dig individuell handledning. Handledningen läggs tidsmässigt upp utifrån dina behov, men vi tror det är viktigt att den får pågå med viss regelbundenhet över tid.

Erfarenhetsmässigt vet vi att handledning som ett komplement till ledarskaps-utbildning/ledarutvecklingsprogram är bra för att ge chefer stöd att omsätta kunskaper till den egna verkligheten. Handledning ger dig som chef avsatt tid för eftertanke och reflektion, hjälp att få perspektiv på dina egna tankar och möjlighet att diskutera svåra frågor som hör till rollen som chef/ledare. Samtalen syftar till att hjälpa dig som chef att utvecklas i ditt ledarskap och att ge stöd i din roll som chef och ledare.

Handledning kan t.ex. handla om:

  • Att tydliggöra och hitta säkerhet i din roll som chef i organisationen
  • Att hantera problem och konfliker
  • Skapa strategier för att hantera utmaningar
  • Att diskutera utveckling av medarbetargruppen

....... men det är dina behov som står i fokus, det är du som bestämmer innehållet i samtalen!

Inom ramen för individuell handledning kan coaching som metod bli aktuell. Coaching handlar om att hjälpa dig att uppmärksamma, inse och använda din egen dolda förmåga och potential genom kraftfulla och framåtsyftande frågor som hjälper dig till egna upptäckter, att själv hitta lösningarna och ta personligt ansvar genom aktiva, medvetna val.

Samtalen mellan dig som chef och handledaren är givetvis konfidentiella, d.v.s. det som diskuteras stannar mellan dig och handledaren.

Chefshandledning/coaching i grupp

Det är inte ovanligt att också bedriva chefshandledning i grupp då chefer från olika delar av organisationen regelbundet träffas för att, med stöd av en handledare, gemensamt diskutera svårigheter och dilemman som uppstår i chefsrollen och dra nytta av gruppens gemensamma erfarenheter. I gruppen får du stöd att fundera över konkreta frågor och svårigheter kopplade till chefs- och ledarskapet och hjälp att få nya perspektiv och tankar som rör ditt chefs- och ledarskap.

Chefshandledning i grupp är ett bra sätt för att skapa nätverk med andra chefer i organisationen och för gemensamma diskussioner om strategier för verksamhetens utveckling.

Vi som arbetar med ledarutveckling tror att chefshandledning i grupp är ett bra sätt för att stödja chefs- och ledarskap inom SLU och vill gärna starta några grupper för att pröva modellen inom vår organisation.

Även inom ramen för chefshandledning i grupp, kan coaching som metod vara aktuell.

Är du intresserad av att delta i chefshandledning i grupp
– hör av dig till någon av oss i gruppen för hållbart ledarskap i akademin.


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: sara.andersson@slu.se