Att leda samverkan

Senast ändrad: 28 september 2021

SLU bedriver omfattande samverkan både internt och externt bl.a. utifrån SLU:s regeringsuppdrag. Att samverka – och inte minst att leda samverkan – kan innebära både möjligheter och utmaningar. Syftet med kursen är att bidra till ökad kompetens i att leda samverkan.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig inom SLU som redan har erfarenheter av att leda samverkan och till dig som vill utvecklas till att bli samverkansledare.

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 6 dagar (fördelat på tre tillfällen) och äger rum på Ultuna campus (ev digitalt pga rådande pandemi).
Utbildningen rymmer 16 deltagare. Om fler än så visar intresse kommer vi eftersträva att skapa en deltagargrupp som representerar såväl olika roller inom samverkansledning som funktioner och ämnen inom hela SLU. Viss hänsyn kommer att tas till när anmälan inkommit.

Det är viktigt att du som deltagare i kursen deltar vid alla kurstillfällen för att både du och de andra kursdeltagarna ska ha optimal behållning av kursen.

 

För ytterligare information

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller vill veta mer om kursen:

Markus Wikborg, ledarutvecklare, Tel: 018-67 13 48

Sara Andersson, kursadministratör, Tel: 018- 67 15 22

 

 

 

  


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se