Nyfiken på ledarskap

Senast ändrad: 16 augusti 2023

Arbetar du med någon eller några av SLU:s kärnverksamheter (forskning, utbildning, samverkan & miljöanalys) och funderar på vad det innebär att ta en roll där du leder andra? Ledarutvecklingsenheten (GHAL) anordnar 2-dagarsseminiarer där vi gemensamt utforskar vad det innebär att ta ansvar för att leda universitetets verksamheter.

Att utveckla starka forskningsmiljöer och bedriva utbildning och miljöanalys av hög kvalitet kräver ledarskapsförmåga på många nivåer och individer som är beredda att axla ledarroller som exempelvis forskargruppsledare, ämnesansvarig, studierektor, prefekt med flera. Vår spaning är att de flesta som påbörjar en akademisk karriär inte gör det med chefs- och ledarkarriär tydligt i sikte, ändå är det en resa många för eller senare gör. Om du går i sådana tankar eller är allmänt nyfiken på vad denna roll på universitetet innebär, är detta ett seminarium för dig!

Målgrupp

Nyfiken på ledarskap riktar sig i första hand till forskare och lärare utan formellt ledaruppdrag. I mån av plats erbjuds deltagande även för andra anställda vid universitetet som är nyfikna på en framtida chefsroll.

För dig som är nyfiken men redan har en ledarroll idag så är du varmt välkommen att anmäla dig till SLU Ledarskap.

Innehåll

Under två dagar (ca 09-16) får du bland annat träffa erfarna chefer på SLU som berättar om sin ledarresa, du får praktiskt och teoretiskt orientera dig i delar av innehållet i SLU:s ledarutbildning samt reflektera individuellt kring en eventuell framtida roll som chef/ledare.

Kursen genomförs i Uppsala.

Välkommen med din anmälan under avsnittet Kursstarter.

Lärmål

  • Deltagarna har reflekterat över och fått exempel på vad det innebär att inneha en ledarroll ur både professionell och personlig synvinkel
  • Deltagarna har kunskap om vad det innebär att ha ett professionellt förhållningssätt som ledare (och medarbetare)
  • Deltagarna har utökat sitt nätverk inom SLU gen att träffa och diskutera med kollegor utanför den egna sfären
  • Deltagarna har ökad kunskap och färdighet att leda gruppaktiviteter

 

Vid frågor

Vänligen kontakta chefs-ledarutbildning@slu.se