Att leda verksamhet och bedriva arbetsmiljöarbete på distans

Senast ändrad: 07 november 2023

Under en och en halv timme ges inblick i hur arbetsmiljöarbete och ledarskap kan bedrivas vid distansarbete. Du som chef ges möjlighet att diskutera med andra chefer i liknande situation samt erbjuds konkreta råd och tips från Katarina Örnkloo, HR-specialist och Markus Wikborg, ledarutvecklare (GHAL) vid personalavdelningen.

Datum: 

Inget aktuellt datum är planerat för tillfället

Plats:

Ej planerat.

Målgrupp:

Vi riktar oss till dig som är chef med personalansvar som leder en verksamhet där personal arbetar hemifrån. 

Kursen hålls på svenska.

Anmälan:

För närvarande har vi ingen kurs planerad.

Frågor:

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Katarina Örnkloo, HR-specialist och kursledare, katarina.ornkloo@slu.se
Markus Wikborg, Ledarutvecklare och kursledare, markus.wikborg@slu.se
Sara Andersson, Kursadministratör, chefs-ledarutveckling@slu.se