Klart ledarskap

Senast ändrad: 07 november 2023

Klart ledarskap är en kurs för dig

Klart Ledarskap är ett fyra dagars utvecklingsprogram för ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning, som  strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra. Klart Ledarskap ger dig färdigheter i att skapa tydliga och hållbara samarbetsrelationer med medarbetare, kollegor, chefer, kunder och partners. Klart Ledarskap erbjuder dig en värderingsgrund och en uppsättning färdigheter för att leda på ett lärande sätt. Du tränar din förmåga att tydligt kommunicera din inriktning både inför andra och dig själv. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå människor, samtidigt som du gör dig själv tydlig inför andra.

Det handlar om att skapa det klimat som krävs för att kunskap ska växa och god potential tas till vara. Klart Ledarskap ger dig förutsättningar för att skapa trygga, öppna och högpresterande samarbetsrelationer i team och organisationer.

Programmet ger dig:
• Förmåga att leda i kraft av dina personliga egenskaper
• Medvetenhet om dig själv och dina reaktioner
• Färdigheter i tydlig kommunikation
• Förmåga att skapa klarhet i samarbetsrelationer
• En modell för ökat lärande i organisationen

Klart Ledarskap är framtaget av dr Gervase Bushe i Vancouver, Kanada. Konceptet togs in till Sverige år 2004 och har snabbt vuxit till att bli ett av det mest uppskattade och betydelsefulla ledarskapsprogram som erbjuds. Över 7000 har gått utbildningen Klart ledarskap. Programmet får endast ledas av licensierade instruktörer.

Klart Ledarskap är en avancerad ledarskapsutbildning. Utbildningen kan med fördel ingå som en kärnfull modul i ett mer omfattande ledarskapsprogram, eller som grund för en storskalig satsning på ledningskulturen i företaget eller organisationen.

Klart Ledarskap genomförs även på Uppsala Chefsforum som öppen utbildning för deltagare från olika organisationer och är det upplagt på 4 heldagar fördelat över tid. I priset ingår en arbetsbok och boken "Klart Ledarskap", skriven av Dr Gervase Bushe.

Målgrupp:
Chefer på alla nivåer, projektledare, HR-specialister, stabsfunktioner.

Utbildningsdagar:
Datum för nästa tillfälle är inte bestämt.

Coaching som mervärde till utbildningen:
Du som så önskar har även möjlighet att köpa till individuella coachingtillfällen till reducerat pris, där du har möjlighet att få coaching för att ytterligare underlätta tillämpningen av dina Klart ledarskapsfärdigheter i din arbetsvardag som ledare.

Utbildningform:
Fysiskt i Uppsala eller digitalt via Zoom, beroende av då rådande restriktioner för Covid19.

Pris:
13 500 SEK/deltagare exkl moms (kurslitteratur tillkommer).


Kursledare:Anmälan:
Anmälan är ej öppen.
Vid anmälan skickas bekräftelse. Välkomstbrev och bok skickas innan kursstart.

Villkor:
Anmälan är bindande.
Ledarutvecklingsenheten förbehåller sig rätten att ställa in vid för få deltagare.Välkommen med frågor eller intresseanmälan!