Medarbetarwebben

Gruppen för hållbart ledarskap i akademin

Varmt välkommen att kontakta oss i
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

Birgitta Hellmark Lindgren, enhetschef, ledarutvecklare
Tel:018-67 20 84, birgitta.hellmark@slu.se
Birgitta är journalist och disputerad kulturantropolog med lång chefserfarenhet och kompetens i förändringsledning. Hon kommer närmast från Stockholms universitetsbibliotek där hon som kommunikationschef, stabschef och ställföreträdande överbibliotekarie arbetade med utveckling av såväl personal som verksamhet.

Markus Wikborg, ledarutvecklare
Tel:018-67 13 48, markus.wikborg@slu.se
Markus är leg. psykolog med inriktning på organisationspsykologi och kommer närmast från Arbets- och miljömedicin där han bland annat varit doktorand inom systematiska arbetsmiljöprocesser vid Uppsala Universitet. Han har även ett förflutet som konsult och arbetsmiljöspecialist hos företagshälsovården och som yrkesofficer.

Urban Sandén, ledarutvecklare
Tel: 018-67 11 04, urban.sanden@slu.se
Urban är psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med organisationsfrågor och ledarskap inom företagshälsovården. Han kommer närmast från AB Previa med uppgifter som organisationsanalyser, utbildning och chefshandledning.

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Tel: 018-67 15 22, chefs-ledarutbildning@slu.se
Sara tar hand om kursanmälningar, utskick och förberedelser i samband med våra kurser, faktura-reseräkningar, information på medarbetarwebben, diplom, m.m.

 

Vi finns här:

Postadress: Personalavdelningen, Box 7087, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8 (plan 4, Ulls hus)

Länk till ledarskapsbloggen: http://blogg.slu.se/ledarskap/

 

 

Publicerad: 29 december 2020 - Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se
Loading…