Medarbetarwebben

Gruppen för hållbart ledarskap i akademin

Varmt välkommen att kontakta oss i
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

Personalavdelningen 
Box 7087, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8 ( plan 4, Ulls hus)

Birgitta Hellmark Lindgren, enhetschef, ledarutvecklare
Tel:018-67 20 84

Markus Wikborg, ledarutvecklare
Tel:018-67 13 48

Urban Sandén, ledarutvecklare
Tel: 018-67 11 04

Annika Grandin, administrativ koordinator
Tel: 018-67 22 40

 

Publicerad: 20 augusti 2019 -
Loading…