Anställning av lärare

Senast ändrad: 11 augusti 2023

Läraranställningar beskrivs i Anställningsordning för SLU och Riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen.

På svenska

In English


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU