17 jan

Framtiden MVM huset Ultuna och zoom, Uppsala

UV based advanced oxidation process for nutrient stabilization and organic micropollutant degradation in source separated human urine

licentiatföreläsningar |

Natnael Demissie försvarar sin avhandling "UV based advanced oxidation process for nutrient stabilization and organic micropollutant degradation in source separated human urine" den 17 januari 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av licentiate seminariet online


Kontaktinformation