15
nov

 –

21
nov
Zoom

Arbetsmiljöutbildning 2023

interna händelser | möten, sammanträden |

Inbjudan till digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen tar upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och hur arbetsmiljöarbete kan bli en naturlig del i verksamheten

Arbetsmiljöutbildningen är uppdelad på två halvdagar och genomförs i samarbete mellan personalavdelningen och avdelningen för infrastruktur (Infra). Utbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan främja och bidra till hälsa och goda prestationer. Utbildningen vänder sig till både chefer och skyddsombud, är kostnadsfri och genomförs på svenska.

Innehåll 

• Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Faktorer och samband som bidrar till hälsa och verksamhetsnytta
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Första hjälpen och krisstöd
• Våld och hot i arbetsmiljön
• SLU-specifik genomgång av interna riktlinjer och direktiv för att nå en god arbetsmiljö i verksamheten.

Datum och utförande

  • Onsdagen den 15 november kl. 08:30-12:00 och tisdagen den 21 november kl. 08:30-15:00, via zoom.

Under utbildningen så varvas föreläsningar med dialog och fallbeskrivningar. Välkomstbrev med information och länk till utbildningen skickas ut innan kursstart. Läs mer och anmäl dig nedan.

 

Välkommen med din anmälan! 

Vänligen Personalavdelningen och Avdelningen för infrastruktur

Fakta

Tid: 2023-11-15 - 2023-11-21
Ort: Zoom

Relaterade sidor: