13 okt

Online

Skicka in ditt bidrag till IUFRO World Congress 2024

interna händelser |

SLU står värd för IUFRO World Congress 2024, 23-29 juni i Stockholm. Ansökningsperioden är nu öppen – deadline 13 oktober.

Skicka in ditt bidrag till IUFRO World Congress 2024

SLU står värd för IUFRO World Congress 2024, 23-29 juni i Stockholm. 

I enlighet med det övergripande kongresstemat - Forests and Society Towards 2050 ‐ presenteras ett framtidsorienterat innehåll i linje med FNs hållbarhetsmål. Kongressprogrammet bjuder in till skogsrelaterad tvärvetenskaplig forskning, med särskild tonvikt på kongressens temaområden.

Alla forskare med intresse för hållbar utveckling inom skog, klimat och samhälle är välkomna att skicka in bidrag till det vetenskapliga programmet för världskongressen. 

Ansökan skickas in online via Ansökan: Session Proposals för IUFRO World Congress 2024

Läs mer på medarbetarwebben Skicka in ditt bidrag till IUFRO 2024 | Medarbetarwebben (slu.se)

Fakta

Tid: 2022-10-13 00:00
Ort: Online
Arrangör: IUFRO
Sista anmälningsdag: 13 oktober 2022

Relaterade sidor:


Kontaktinformation