22
sep

23
sep
Uppsala

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

konferenser |

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Konferensen kommer att bjuda på ett brett spektrum av bidrag från olika forskningsfält på temat ’landsbygder och regioner i förändring’ som kan få konkreta effekter inom svensk regional- och landsbygdsutveckling. Ett av konferensens syften är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom kommer det att finnas möjligheter att träffa representanter från de största svenska forskningsfinansiärerna.

Konferensen kommer att hållas från ’lunch-till-lunch’ den 22–23 september vid Krusenberg Herrgård utanför Uppsala, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta. Konferensen är avgiftsfri och mat och logi på herrgården ingår.

Huvudtalare

  • Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio
  • Sally Shortall, Professor i rural economy vid Newcastle University

Teman

  1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
  2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
  3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
  4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
  5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
  6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar

Call for abstract

Deadline 17 maj 2021 (250 ord, maila till: uppdraglandsbygd@slu.se)

Frågor? Maila till uppdraglandsbygd@slu.se

Fakta
Tid: 2021-09-22 - 2021-09-23
Ort: Uppsala
Arrangör: Avdelningen för landsbygdsutveckling; Institutionen för stad och land, SLU samt Nordregio
Mer information:

För mer information kontakta: uppdraglandsbygd@slu.se


Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se