9
jun

11
jun
Nurmes, Finland

Ulos – Ut – Out! 2020: ett internationellt storevenemang kring utomhuspedagogik

Ulos – Ut – Out! är ett internationellt storevenemang kring utomhuspedagogik 9.-11.6.2020 i Nurmes. Kom med och förändra!

Ulos-Ut-Out! 2020

  • Konferensen där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt söker efter sätt att bekämpa klimatförändringarna genom undervisning och utbildning
  • Inspirera lärare och utbildare att agera som förändringsaktörer, dvs att exportera och etablera nya arbetsmodeller på sina arbetsplatser för att uppnå bredare och mer permanent förändring
  • Uppmuntra olika sociala aktörer att utveckla utbildnings- och inlärningsmiljöer
  • Öka allmänhetens medvetenhet om utomhuspedagogikens betydelse och metoder för inlärning och hållbar utveckling

Programförslag?

Bidra med programförslag senast 2019-o3-18

Så deltar du vid Ulos-Ut-Out!

  • Föreslå en föreläsning eller workshop: vi samlar in programförslag genom en allmän inbjudan hösten 2018
  • Kom med och planera: vi arrangerar ett stort planeringstillfälle i för de lokala aktörerna i östra Finland våren 2019
  • Sprid informationen om evenemanget vidare, på din arbetsplats och i dina nätverk
  • Delta vid evenemanget! Anmälan öppnar hösten 2019

Arrangörer

Huvudarrangörer för Ulos – Ut – Out! Evenemanget är Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto rySuomen nuorisokeskusyhdistys rySuomen Metsäyhdistys ryFinlands Svenska Idrott rfSuomen Ympäristöopisto SYKLIFEE Suomi ja WWF Suomi. Evenemanget förenar även fyra nationella evenemang (Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Mitt i Naturen och Kasvatus metsässä -foorumi) till en stor konferens. Det första Ulos – Ut – Out! evenemanget arrangerades sommaren 2017.

Nationella arrangörer för miljöpedagogik, äventyrspedagogik och inlärning utomhus är:

Miljöpedagogik

Miljöpedagogiken har en viktig betydelse inom småbarnspedagogiken och -läroplaner och är en nödvändighet för hållbar livsstil. Miljöpedagogik ökar naturförhållandet, styr en hållbar livsstil och ökar människors förmåga att agera för miljön.

Äventyrspedagogik

Eventuella metoder inom äventyrspedagogik i skolorna gör det möjligt att ha en naturlig gruppaktivitet som stärker samarbetsförmågan. Äkta natur och läromiljöer ger spänning för att lära sig utomhus och öppnar nya perspektiv på olika roller och förverklingssätt. Läs mer (finsk text)

Inlärning utomhus

Skog är en utmärkt inlärningsmiljö. Det är viktigt att alla finländare känner till våra förnybara naturresurser väl. Skogsundervisning introducerar också intressanta skogsbruksjobb. Läs mer (finsk text)

 

Fakta
Tid: 2020-06-09 - 2020-06-11
Ort: Nurmes, Finland
Mer information:

Mer information: www.ulos2017.fi

facebook och twitter: @ulosutout

Maija Ihantola, evenemangskoordinator maija.ihantola@luontokoulut.fi

Beställ Ulos- ut- out! nyhetsbrev, så får du aktuell information!Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se