29
mar
Björken, Umeå

Digital wet area mapping

disputationer |

William Lidberg försvarar sin avhandling "Digital wet area mapping" den 29 mars 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara

Fakta
Respondent: MSc William Lidberg
Opponent: Professor Jim Buttle, jbuttle@trentu.ca, Trent University, 1600 West Bank Drive, Peterborough, ON Canada, K9L 0G"
Tid: 2019-03-29 09:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se