28
sep
Björken, Umeå

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine

disputationer |

Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role of glutamine" den 28 september 2018.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15636/
Respondent: MSc Johanna Carlsson
Opponent: Professor Francisco M Cánovas, Departamento de Biologia Molecular y Bioquimica, Facultad de Ciencias, Campus Universitario de Teatinos, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, Spain, E-mail: canovas@uma.es
Tid: 2018-09-28 09:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se