29
aug
Torna Hällestad

Utbildningskonferens Alnarp och LTV-fakulteten

konferenser |
exterior2.jpg

Utbildningskonferens i Boklunden, Torna Hällestad. Anmälan är nu öppen. Under förmiddagen blir det gemensamma föreläsningar med bl.a. Ungdomsbarometern.

Boklunden ligger vackert belägen i Trollskogen en bit öster om Lund. Hitta hit: http://www.boklunden.se/

Årets tema kretsar kring unga och unga vuxna

Förmiddagen har ett gemensamt program, medan eftermiddagen delas upp i olika ämnen

Ungdomsbarometern – vad vet vi om ungdomars prioriteringar, intressen och val? Lovisa Sterner, Ungdomsbarometern.

Aktiv studentmedverkan Representant från Enheten för pedagogisk utveckling, SLU.

Generationer och relationer: om unga vuxna, ny relationsgrammatik och vuxenauktoritet. Mats Trondman, professor i kultursociologi på Linnéuniversitetet och gästprofessor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Lunch + promenad i Trollskogen

Parallella eftermiddagssessioner:

Nya studenter – nya utmaningar (Helena Mellqvist/EPU) Målgrupp: berörda inom lark, LAM/LASU, tring d, ling

Hur bemöter vi en alltmer brokig skara studenter med önskemål/krav av olika slag? Representant från SLU:s enhet för pedagogisk utveckling deltar.

Progression i programmen (Kristina Ascárd) Målgrupp: berörda inom lantmästare, Agroecology

Diskussion kring planering av progression – inte bara ämnesmässigt utan t ex externa kontakter, etik, metoder, examinationsformer, färdighetsträning.

Ny struktur för trädgårdsutbildningarna (Salla Marttila och Sara Spendrup) Målgrupp: berörda inom tring o, hort, HortSci

Workshop kring den nya utbildningsstrukturen för trädgårdsutbildningarna.

Fakta
Tid: 2018-08-29 08:30 - 16:00
Ort: Torna Hällestad
Sista anmälningsdag: 17 augusti 2018

Kontaktinformation

Boel Sandskär, utbildningshandläggare
Utbildningscentrum, SLU Alnarp
boel.sandskar@slu.se040-41 50 82