23
aug

24
aug
VHC, Ulls väg 26, Ultuna campus

SLU:s utbildningskonferens 23-24 augusti 2018

interna händelser | konferenser |

Utbildningskonferensen för 2018 kommer att handla om universitetets nya målsättning att dubblera antalet studenter vid SLU.

Utbildningsnämnden och prorektor Karin Holmgren bjuder in till den årliga utbildningskonferensen. 

För inresande deltagare betalar utbildningsnämnden resor och logi, men var och en bokar själv sina resor och övernattning.Skicka räkningen vidare till: 979JTN.

Läs mer här om konferensen.  

Anmälan till konferensen är öppen: anmäl dig här, senast 9 augusti.

Fakta
Tid: 2018-08-23 09:00 - 2018-08-24 15:00
Ort: Ultuna campus
Lokal: VHC, Ulls väg 26
Arrangör: Utbildningsnämnden
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2018
Program

Förkonferens för programstudierektorer (PSR) – förmiddagen den 23 augusti (kl. 9-12)

9.00 Workshop om vägledningsmetodik 

10.30 Fika 

10.45 Validering av reell kompetens, 
         Bedömning vid tillgodoräknanden 

12.00 Lättare lunch 

Huvudkonferensen

Eftermiddagen den 23 augusti (kl. 13-17)

13.00 Välkomna! Fördubblat antal studenter på SLU till 2027

 • Hur ser dagens ungdomar på sig själva och fortsatta studier? Konsekvenser för utvecklingen av SLU:s utbildningsutbud? Lovisa Sterner, Ungdomsbarometern
 • Hur går vi från vision till verklighet? Karin Holmgren, prorektor
 • Hur möter vi morgondagens ungdomar och synliggör SLU? Sara Arons, kommunikationschef 

14.30 Fika 

15.00 Workshop 1: Fördubblat antal studenter på SLU med diskussioner kring bl.a. följande frågeställningar:

 • Vilka kompetenser efterfrågas på arbetsmarknaden och var kan SLU göra skillnad? Vilket ”erbjudande” behövs för att locka de studenter som ännu inte hittat hit?
 • SLU:s framtida utbildningskärna: Är det dags att anpassa fler av våra långa yrkesinriktade program till Bolognastrukturen (3+2 år)? Finns det behov av nya program? Finns det kurser/program som bör avslutas?
 • Hur bör SLU:s huvudområden utvecklas framöver? Ska vi alls ha kvar våra ”sektorsämnen”? Bör det finnas andra ämnen?
 • Hur kan vi nyttja SLU:s samlade resurser – oavsett campus – vid utökad utbildningsvolym? 

17.00 Avslutning av workshop 1 

Kvällen den 23 augusti (kl. 17.30-20)

17.30 Fördrink och mingel

      Ta del av tankar och förslag från grupperna! 

18.30 Middagsbuffé på Loftet 

Förmiddagen den 24 augusti (kl. 8.30-12)

 8.30 Vad vill vi gå vidare med?

         Sammanfattning från föregående dag 

9.00 SLU efter #Metoo 

 • Hur upplever studenterna sin studiemiljö?
 • Fakulteternas och studentkårernas arbete –   paneldiskussion

10.00 Fika och mingel runt utställningen ”Slutavverkat” 

10.30 Hur får vi en kultur som motverkar diskriminering och trakasserier? Medverkan från Make Equal 

11.45 Lättare lunch 

Eftermiddagen den 24 augusti (kl. 12.30-15)

12.30 Workshop 2: Hur gör vi jämställd utbildning? (Parallellt med workshop 3)

 • Vad innebär jämställdhetsintegrering vid SLU ur ett lärar- och studentperspektiv?

12.30 Workshop 3: Hur utvecklar vi dialogen med studenterna?(Parallellt med workshop 2) 

 • Hur kan SLU utveckla dialogen med studentkårerna?
 • Förslag till nya programvärderingar diskuteras

14.30 -15.00 Gemensam avslutning

         Summering och fortsatt arbete

 

Sidansvarig: johan.toren@slu.se