21
aug
Vattholma

SOLMACC-fältdag Hånsta Östergärde

Det så kallade SOLMACC-projektet (Strategies for organic and low-input farming to mitigate and adapt to climate change) som pågått mellan 2013 till 2018 går mot sitt slut. Den 16 maj arrangerades en slutkonferens för projektet. Och under året kommer varje SOLMACC-gård att arrangera en öppen fältdag. Det kommer också att publiceras en praktisk handbok för att öka tillämpningen av klimatvänliga jordbruksmetoder.

Den 21 augusti är det fältdag på Hånsta Östergärde utanför Vattholma. Läs mer på SOLMACC:s hemsida.

Upcoming field days >

Fakta
Tid: 2018-08-21 00:00
Ort: Vattholma

Kontaktinformation
Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se