3
jul
Almedalsveckan, Visby

Vad räcker skogen till? Kl 13:30

seminarier, workshops |

Anspråken på skogen som resurs i klimatomställningen blir allt mer uttalade. Skogen ska ge flyg- och fordonsbränsle, byggmaterial, papper, kläder och kemikalier, men även biologisk mångfald och friluftsliv. Vad räcker skogen till och vems är ansvaret att se till att den faktiskt räcker till?


Visionerna om det fossilfria Sverige börjar ta form och det är tydligt att bioråvaran kommer att spela en viktig roll. Allt som går att göra av olja går att göra av skog, men skogen är inte en oändlig resurs.  Klimatförändringarna innebär en osäkerhet om tillgången på skog i framtiden. Kommer skogen på våra breddgrader att växa bättre eller kommer den att i högre grad drabbas av stormar och sjukdomar?

Samtidigt reser många krav på att bevara mer skog för den biologiska mångfalden och många ser ett stort värde i stadsnära skogar där stressade stadsbor och asfaltsbarn kan knyta an till naturen.

SLU Future Forests presenterar forskning och diskuterar vad skogen kan räcka till. Och vem har ansvar för att den räcker? Behövs nya styrmedel och incitament eller är det tillräckligt att marknaden styr? Har vi hamnat i ett läge där svåra prioriteringar måste göras?

Fakta
Tid: 2018-07-03 13:30 - 15:30
Ort: Visby
Lokal: Almedalsveckan
Arrangör: SLU Future Forests
Mer information:

För kännedom: fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Uppsala universitet, F-huset, Sal F14, Skeppsbron 24.


Program

För kännedom: fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

SLU Future Forests, 072-710 39 44
Fakulteten för skogsvetenskap
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se