4
jul
Almedalsveckan, Visby

Djur och natur hjälper människor till hälsosamma liv och välbefinnande. Kl 10:30

seminarier, workshops |

Djur och natur har betydelse för människans välbefinnande. Forskning visar att djurs närvaro kan ge stöd åt barn och ungdomar med funktionsvariationer. Att vistas på lantbrukets gårdar, i trädgård och i natur kan underlätta vid rehabilitering av långtidssjuka. Hur går vi vidare med denna kunskap?

Djur- och naturunderstödda åtgärder används mer och mer för att hjälpa människor med särskilda behov. Forskning visar att djurs närvaro kan ge stöd åt barn, ungdomar med funktionsvariationer och åt äldre. Naturen kan underlätta vid rehabilitering av långtidssjuka. Forskare berättar om hur landskapet i sin helhet; vild och odlad natur kan vara en hälsofrämjande resurs för människor. Grön Arena/Hushållningssällskapet arbetar för utveckling av gårdar med tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Aktiviteter på gården med djur, natur och trädgård anpassas efter den enskilde individen för personlig utveckling och förbättrad livskvalitet. Hästunderstödda insatser spänner över ett brett fält av terapeutiska, sociala och pedagogiska inriktningar. Hästen och dess miljö ger fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och känslomässigt engagemang. SLU presenterar Framtidens djur, natur och hälsa, en framtidsplattform med fokus på djurs och naturs betydelse för människan.

Medverkande föreläsare

  • Lena Lidfors, professor i etologi, programchef för SLU Framtidens djur, natur och hälsa.
  • Anna María Pálsdóttir, forskare, SLU Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.
  • Christer Yrjas, växtagronom, landsbygdsrådgivare landsbygdsutveckling Hushållningssällskapet Skåne, ansvarig Grön Arena.
  • Pia Tillberg, leg. fysioterapeut, verksamhetsansvarig Stiftelsen Hippocampus, ordförande Organisationen för hästunderstödda insatser (OHI).

Medverkande riksdagspolitiker

  • Cecilia Widegren (M).
  • Fredrik Christensson (C).
  • Bengt Eliasson (L).
  • Isak From (S).

Moderator

  • Johan Beck.Friis, Svenska Djurskyddsföreningen.

Läs mer på Almedalens sida.

Webbsändning kommer att ske via SLU:s Facebookkanal.

För kännedom
Fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta
Tid: 2018-07-04 10:30 - 12:15
Ort: Visby
Lokal: Almedalsveckan
Arrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa
Mer information:

Uppsala universitet, E-huset, Sal E35, Huvudentré Cramérgatan 3.


Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se