5
jul
Almedalsveckan, Visby

Är ökade lagkrav för lantbruksföretagare ett hinder för lönsamhet och utveckling på landsbygden? kl 11:30

seminarier, workshops |

Har antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökat under de senaste 20 åren? Ja, med 120%! Den existerande regelbörda och byråkrati bör minskas för att öka möjligheterna för lönsamhet och konkurrenskraft i svenska lantbruks- och landsbygdsföretag. Vilken lagstiftning behövs och för vem?


Våra jordbruks- och landsbygdsföretag påverkas av krävande lagstiftning relaterad till miljö, djurhållning, djurskydd, mat och livsmedelsförsörjning, markanvändning, vattenförvaltning, arbetsmiljö och kemikalieanvändning. Många företagare upplever en hög arbets- och ekonomisk belastning samt frustration och stress kopplat till lagstiftningskrav och myndighetskontroller. Det omfattande regelverk samt myndigheternas attityd och agerande utgör ett allvarligt hinder för företagsutveckling och tillväxt inom den gröna sektorn. Krångligt regelverk och byråkrati riskerar att medföra ett oacceptabelt företagsklimat, minska möjligheterna för ökad konkurrenskraft och lönsamhet i branschen, samt hindra etablering av nya företag och utbyggnaden av små och medelstora företag inom sektorn.

Medverkande

  • Christina Lunner Kolstrup, projektansvarig, SLU - Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi, Alnarp
  • Helena Lans Strömblad, projektmedarbetare, Växa Sverige, Lilla Böslid, Eldsberga
  • Sara Bergström-Nilsson, projektmedarbetare, Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid, Eldsberga


För kännedom

Fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta
Tid: 2018-07-05 11:30 - 12:30
Ort: Visby
Lokal: Almedalsveckan
Arrangör: SLU Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Mer information:

Uppsala universitet, E-huset, Sal E35, Huvudentré Cramérgatan 3.Kontaktinformation
Christina Lunner Kolstrup, 073-088 16 34
Projektansvarig
Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se